Zaterdag 10 december 2016

Waterpieper slaapplaats-telling Hobokense Polder

Tijd : 15.45
– 16.45

Weer : zwaar
bewolkt en nevelig ,ZW 2Bf , 8°C

Zonsondergang
: 16.28

Telposten en waarnemers :

Groot rietveld
: Maarten Mortier,Frank Gerard

Naftaweg-Populieren
: Alexis De Munck , Filip Christiaens

Naftaweg-ingang
Metaalstraat : André De Mul , Ilse Milloen

Reigershoek-Barberven
: Luc Van Schoor, Joris Van Reusel

Waarnemingen per telpost

Groot rietveld

15:55
1 overvliegend N

16:05
1 invallend

16:07
3 overvliegend O

16:12
3 invallend vanuit N

16:14
5 invallend vanuit N

16:18
5 invallend vanuit NW

16:20
5 invallend (mogelijk dezelfde van 16:18)

16:21
2 invallend vanuit N

16:24
3 invallend vanuit NO

16:25
1 invallend

16:28
1 invallend

16:35
2 invallend vanuit NW

16:36
3 invallend

16:45
1 overvliegend N

Invallende
ex. waar geen aanvliegrichting bij staat
kunnen dubbeltellingen zijn.(M.Mortier)

max. 31 invallende vogels , totaal max. 35 (invallend en overvliegend)

Naftaweg-Populieren
: geen waarnemingen

Naftaweg-ingang
Metaalstraat : een onzekere auditieve waarneming

Reigershoek-Barberven : geen waterpiepers waargenomen , wel 2 x
rietgors

Commentaar

In tegenstelling
tot de vorige slaapplaats-tellingen (van
24 en 30 januari 2016) werd ditmaal het Groot rietveld als
énige slaapplaats vastgesteld. Tijdens deze telling werden hier maximaal 35 ex waargenomen (invallend
en overvliegend) tegenover 57 ex (slechts 1 ex invallend) op 24 jan. Met max.
35 ex stellen we een duidelijke terugval vast in vergelijking met de min. 65
ex. van januari. Zie de commentaar van vorige wintertellingen in heb ARDEA vogelverslag
van febr.-april 2016 http://www.hobokensepolder.be/vwg-ardea/vogelwaarnemingen.html

De
aanvliegroute NW tot NO is vergelijkbaar
met de vorige tellingen. Het blijft nog steeds gissen waar deze vogels overdag foerageren ,
op Linker Scheldeoever of verderop ? Waarnemingen van waterpiepers op deze mogelijke gebieden ontbreken of zijn zeer schaars. (L.Van Schoor)