Waterpieper telling op slaapplaats
Hobokense polder 24/01/2016

Vermits de telling van 9 maart 2014 geen waterpiepers opbracht gaan we dit jaar
vroeger op pad. Zoals aangekondigd in het ARDEA bulletin 07 tellen we daarom op zondag 24 januari.

De laatste slaapplaatstelling met aanwezige waterpiepers op
29.12.2013 leverde 27ex op in
en rond het Groot Rietveld. Daaropvolgende 2 tellingen (30/12 en 1/04/2014) ,
langs de Naftaweg en Barberven/Reigershoek leverden 34 ex op.(Bert
Mertens)

Hoe is de toestand 2
jaar later ?

Wanneer we de
3 gekende slaapplaatsen willen onderzoeken zijn min. 6 waarnemers nodig. Daarom doen
we een oproep naar elke vogelliefhebber,-ster
die een tweetal uurtjes wil vrijmaken voor dit onderzoek. Warme kleding aanbevolen.

Geef voorafgaand (ten laatste op 21/01) een seintje
om je deelname te bevestigen
luc.vanschoor@scarlet.be of 0494/336309
Alvast
bedankt voor je komst !

afspraak :
zondag 24 januari om 15 u 45 ,
parking van United Caps (voormalige Procap)
Schroeilaan 15, Hoboken