Voorkomen

De Waterpieper is een broedvogel van bergachtige gebieden in
Scandinavie, Alpen en Pyreneëen , maar overwintert onder andere in Nederland en
België. De
Waterpieper arriveert hier in oktober en is tot begin april aanwezig. Ze
overnachten in groep op slaapplaatsen die meestal in rietvelden liggen.Het
aantal per slaaplaats kan wel wat verschillen maar gaat meestal van een tiental
tot een vijftigtal vogels. De grootste aantallen (vooral in Nederland) op één
slaapplaats liggen tussen de 80 à 100 vogels. De vogels die in de Hobokense
polder overnachten komen gemiddeld een half uur vóór zonsondergang tot ca een
kwartier erna op de slaappplaats toe. De meeste vogels,arriveren 20 minuten
voor- tot 10 min na zonsondergang. Ze
komen bijna steeds roepend aangevlogen, maken bij aankomst één of
meerdere omcirkelingen om dan plots in het rietveld neer te dalen. De meesten
blijven op hun zitplaats, waarbij sommigen nog even roepen. Bij uitzondering
vliegen ze nog even op om zich korte afstand
te verplaatsen.

De
aanvliegrichting is ZW, parrallel met de rechter Scheldeoever. We
veronderstellen dat het merendeel van de vogels overdag fourageert in de
potpolder (in wording) van Kruibeke-Bazel of zelfs verder in de Rupelstreek
(Noordelijk Eiland-Wintam ?).

Telling slaapplaats Groot Rietveld – Hobokense Polder

Winter 2012-2013

8.02.2013 17.25 u – 18.15 u , zonsondergang 17.46 u

weer
: zwaar bewolkt 1°C , 2 Bf NW ,

waarnemers
: Guy Borremans, Vincent Verhoosel, Luc Van Schoor

17.27
: 2 vallen in

17.28
: 15 vallen in

17.29
: 2 vliegen verder NO en dalen neer
voorbij bomen

17.30
: 5 vallen in

17.31
: 1 valt in

17.40
: 1 vallen in “

17.46
: 2 vallen in “

17.52
: 2 vallen in “

17.53
: 1 totaal : 31 exx

andere
: 2 Rietgors invallend en min 3 roepende Waterral

opmerkingen
: aantal (vroegtijdige) Waterpiepers gemist ?
Guy die om 17 u ter plaatse was heeft voor 17.27 u geen piepers zien
invallen , wel 1 ex dat vanuit rietveld opvloog naar N.

13.02.2013 17.00 u – 18.15 u, zonsondergang : 17.55
u

weer
: vrijwel onbewolkt (hoge wolkensluiers) 1°C

waarnemers
: Jan Rose, Guy Borremans, Raoul Keppens, Luc Van Schoor

opm : Guy en Raoul nemen plaats 200 m verder langs gracht
achter bosgedeelte

17.10
: 1 vliegt verder NO over bomen, 1 valt in

17.26
: 1 valt in

17.29
: 7 vallen in

17.34
: 9 vallen in

17.35
: 17 vallen in

17.40
: 5 exx. vliegen verder NO over bomen , 6 exx. invallend

17.46
: 1 valt in

17.47
: 1 vliegt verder NO over bomen

17.49
: 8 vallen in

17.50
: 8 , waarbij 2 exx in struiken links invallen

17.54
: 5 , 1 ex vliegt op uit rietveld en strijkt
neer in struiken links

17.55
: 2 + 1 vliegt verder NO over bomen

18.05
: 1 totaal : 77 exx (*)

(*)
Guy en Raoul tellen op de tweede plaats 10 invallende vogels , 2 exx.
meer dan de waargenomen vogels die over rietveld NO doorvlogen.

andere
: min. 2 Rietgors, mogelijk 3 ,1 ex.vloog vanuit rietveld naar struiken
links min. 4 roepposten Waterral ( 1
opvliegend ex. gezien)

kommentaar
(Luc )

De
telling van 13.02 kwam er omdat er na de eerste telling twijfel rees over het
juiste aantal waterpiepers op de slaapplaats. Het is niet duidelijk waarom de
totalen van beide tellingen zo verschillen. Op 8.02 werden de eerste invallende
vogels genoteerd op 19 min voor zonsondergang ; op 13.02 was dat een stuk
vroeger nml. 45 min

Met
77 exx. noteren we een lichte terugval t.o.z .van de 81 exx. in 2011