Zondag 18 december 2016

GANZENTOCHT (MEETJESLAND EN OOSTKUSTPOLDERS)

Elk jaar weer komen tienduizenden ganzen overwinteren in de Vlaamse polders.
Wat hen drijft en hoe de aantallen evolueren blijft heel wat vogelliefhebbers boeien. Vandaag bezoeken we enkele traditionele pleisterplaatsen; welke precies hangt deels af van de voorbereiding en de recente waarnemingen. Hoewel we focussen op ganzen zullen we daarbij uiteraard de andere vogels niet uit het oog verliezen.

In de voormiddag komt zeker een regio aan bod die al lang niet meer op het programma stond van onze vogelexcursies: het Meetjesland. Vandaag is dit vooral een landbouwgebied, maar de talrijke kreken getui-gen nog steeds van de invloed van de zee; sommige ervan zijn echte natuurparels. In deze polders over-winteren duizenden Kolganzen en Grauwe ganzen, honderden Toendrarietganzen en vaak ook tientallen Kleine zwanen. Slechtvalk, Blauwe kiekendief en Smelleken zijn typische overwinterende roofvogels.

Na de middagpauze gaan we in de omgeving van Klemskerke-Vlissegem op zoek naar de Kleine rietganzen. Voor deze soort zijn de Oostkustpolders dè overwinteringsplek bij uitstek in Vlaanderen. Rond midden december bereiken ze er hun maximale aantal; vaak volgt reeds begin januari een snelle terugtrek richting Denemarken. Dankzij de reeds langlopende tellingen en het aflezen van nekringen is heel wat informatie beschikbaar over hun trekbewegingen en populatiedynamiek.

Indien het weer meezit en de tijd het toelaat ronden we af met een korte wandeling in de Uitkerkse polder, waar we in de schemering misschien nog kunnen genieten van een Velduil of wat slaaptrek.

Kom meegenieten van de ‘vriezeganzen’ en hun leefwereld – ook voor minder ervaren vogelkijkers is dit een prima gelegenheid om de verschillende soorten beter te leren kennen !

Praktisch:

● Afspraak: ‘t Spant, Boomsestwg 333, Wilrijk

Vertrek: 08.00 uur, terug ca 18.15 uur

Kostendelend rijden (0,07 eur/km)

Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, ev. Camera, lunchpakket (drank is ‘s middags ter plaatse verkrijgbaar). Bij droog weer volstaan stevige wandelschoenen.

 Gids en leiding:

 Rudy Van Cleuvenbergen (03/464.05.57 -’s avonds)
rudy.vancleuvenbergen@skynet.be

 Wim Roelant (0477/34.07.21)

roelantwim@gmail.com)