Bij de watervogeltelling gisteren hebben Wim en ik op de 3 forten 938 vogels geteld en er zijn alweer 4 records gebroken:
– Fort 4, Mortsel: 172 meerkoet!
– Fort 5, Edegem: 280 krakeend!! en 46 meerkoet
– Fort 6, Wilrijk: 53 Canadese gans.

Zie tabellen in bijlage.