Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

22-09-2020 Winter watervogel onderzoek: lezing met Ludo Benoy

Watervogeltellingen Posted on 9 september 2020 21:10:29

Sinds begin jaren tachtig worden in Vlaanderen elke winter zes midmaandelijkse tellingen georganiseerd in de periode oktober t.e.m. maart. Het doel van dit (internationaal) lange termijn monitoring-project, is om een inzicht te verkrijgen in de aantallen, de trends en de verspreiding van watervogels die tijdens de winter of de trekperiode in onze waterrijke gebieden verblijven.

De coördinatie van de tellingen en het beheer van de gegevensbank is in handen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, in samenwerking met Natuurpunt Studie. Ludo Benoy is al vele jaren de regio-coördinator voor Antwerpen. Op deze infoavond zal hij zijn rijke kennis over dit project met ons delen en de trends van onze watervogelpopulaties toelichten, zowel op internationaal, Vlaams als regionaal niveau. Ludo is een gepassioneerde spreker, dus het wordt zonder twijfel een boeiende avond. En wie weet heb je nadien zin om in ons werkingsgebied zelf mee op stap te gaan als teller.

Afspraak om 20 uur in CC Moretus, Berkenrodelei 36 te Hoboken.


Inschrijven is verplicht via mail ardea@hobokensepolder.be.Watervogeltellingen 2019-2020

Watervogeltellingen Posted on 15 maart 2020 15:48:13

Gisteren vond de laatste watervogeltelling plaats van deze “winter”.
In bijlage een overzicht van de tellingen van Fort 4, 5 en 6, uitgevoerd door Wim Stappers en Marc Hofman. Ondanks de uitzonderlijk zachte weersomstandigheden werden er toch 4.766 watervogels geteld.Watervogeltelling 16/11/2019

Watervogeltellingen Posted on 16 november 2019 21:58:11

Tijdens de watervogeltelling op de forten werden vandaag opnieuw enkele records verbroken:

Fort 4 (Mortsel): 8 knobbelzwanen (vorige maximumaantal was 4)
Fort 6 (Wilrijk): 457 krakeenden (vorige maximumaantal was 404) en 1 brandgans (eerste waarneming). De krakeenden foerageerden op eendenkroos dat (enkel nog) op Fort 6 overvloedig aanwezig was.

Er werden in totaal 1.362 vogels geteld: 477 op Fort 4; 276 op Fort 5 en 609 op Fort 6.
Belangrijkste soorten waren krakeend (526), wilde eend (436), meerkoet (144) en Canadese gans (114).

Wim Stappers en Marc HofmanOverzicht watervogeltellingen 2017-2018 Fort 5 en Fort 6

Watervogeltellingen Posted on 19 maart 2018 22:24:10

Hierbij een overzicht van de watervogeltellingen seizoen 2017-2018 op Fort 5 en Fort 6:eerstvolgende watervogeltellingen

Watervogeltellingen Posted on 17 november 2017 18:28:15

INBO-WATERWILDTELLINGEN : 18-19 november 2017

wintertaling , foto Gunther Moens

De tellingen in de ARDEA regio staan open voor alle belangstellenden.

Bij elke telling worden alle aanwezige watervogels geteld in zoveel mogelijk geschikte gebieden .De telling duurt gewoonlijk een uurtje. Je kan steeds naar keuze aansluiten na contact met de verantwoordelijke van het gebied die je het uur en de juiste plaats van vertrek zal mededelen.

Telgebieden :

Hobokense Polder, Polderstad/Hoboken. info: André Van Langenhove 0486/826822

Fort V en Fort VI, belangstellenden kunnen mee op pad, maar geven vooraf een seintje. aan Marc Hofman 03 448 30 68 – 0494 56 01 07

Waterlink/Aquafin, Kielsbroek 0472/267698 peter.bastiaensen@gmail.com

Fort VII en Fort VIII : Peggy Beers,0485/528125 beerske@yahoo.com

Park Kielse vest : Joris Van Reusel ,0486/836234 ardea@jupiter24.be

Bij ongunstig weer kan een telling worden uitgesteld. In dat geval informeer je best eerst bij de verantwoordelijke.Watervogeltelling 14/01/2016

Watervogeltellingen Posted on 15 januari 2017 19:03:54

Bij de watervogeltelling gisteren hebben Wim en ik op de 3 forten 938 vogels geteld en er zijn alweer 4 records gebroken:
– Fort 4, Mortsel: 172 meerkoet!
– Fort 5, Edegem: 280 krakeend!! en 46 meerkoet
– Fort 6, Wilrijk: 53 Canadese gans.

Zie tabellen in bijlage.watervogeltelling 16 december 2016

Watervogeltellingen Posted on 17 december 2016 13:00:25


Watervogelteling 16 december 2016 – Forten 4 en 5

Er werden heel wat records verbroken tijdens de laatste watervogeltelling
.

Fort 4: 2 nieuwe records!

148 meerkoet
(vorige maand 135 en daarvoor stond het op 99)

1
pijlstaart: nieuwe soort

Fort 5: 4 nieuwe records!

98 krakeend
(stond op 34)

41 waterhoen
(stond op 31)

36 meerkoet
(stond op 28)

129 Canadese
gans (stond op 44)

In totaal hebben we die namiddag 1.337 vogels geteld (502 op Fort
4, 685 op Fort 5 en 150 op Fort 6).

Waarnemers : Marc Hofman en Wim Stappers

Pijlstaart , foto Rudy Vansevenantinternationale waterwildtellingen

Watervogeltellingen Posted on 16 oktober 2015 19:13:53

Dit weekend gaan de eerste van de zes Wildwatervogeltellingen door.

Bij elke telling worden alle aanwezige watervogels geteld in zoveel mogelijk geschikte gebieden . De tellingen in de ARDEA regio staan open voor alle belangstellenden.

De telling duurt gewoonlijk een uurtje. Je kan steeds naar keuze aansluiten na contact met de verantwoordelijke van het gebied die je het uur en de juiste plaats van vertrek zal mededelen.

Telgebieden :

Hobokense Polder, Polderstad/Hoboken. info: André Van Langenhove 0486/826822

Fort V en Fort VI, belangstellenden kunnen mee op pad, maar geven vooraf een seintje. aan Marc Hofman 03 448 30 68 – 0494 56 01 07

Waterlink/Aquafin, Kielsbroek 0472/26 76
98 peter.bastiaensen@gmail.com

Fort VII en Fort VIII : Peggy Beers,0485/528125 beerske@yahoo.com

Park Kielse vest : Jan_de _bie@telenet.be – 0479/97 67 03

Bij ongunstig weer kan een telling worden uitgesteld. In dat geval informeer je best eerst bij de verantwoordelijke.laatste wintertelling 2014

Watervogeltellingen Posted on 12 maart 2014 15:52:57

15/16 maart laatste watervogeltellingen winter 2013-2014

Hobokense Polder, Polderstad/Hoboken. info: André Van Langenhove 0486/826822

Fort V en Fort VI, belangstellenden kunnen mee op pad, maar geven vooraf een seintje. aan Marc Hofman 03 448 30 68 – 0494 56 01 07

Waterlink/Aquafin, Kielsbroek info: Joris Van Reusel 0486/836234

Fort VII en Fort VIII info: Peggy Beers,0485/528125 beerske@yahoo.com

Bij ongunstig weer kan een telling worden uitgesteld. In dat geval informeer je best eerst bij de verantwoordelijke.eerstkomende tellingen in onze regio

Watervogeltellingen Posted on 14 februari 2014 09:55:48

15/16 febr. watervogeltellingen

Hobokense Polder, vertrek
zaterdag 15/02 om 9 u aan de vijver halverwege Scheldelei, Polderstad/Hoboken. info: André Van Langenhove
0486/826822

Fort V en Fort VI, belangstellenden kunnen mee op pad, maar geven vooraf een
seintje. aan Marc Hofman 03 448 30 68 – 0494 56 01 07
Vertrek zaterdag
15/02 10 u Rombaut Keldermansstraat 9, Edegem

Waterlink/Aquafin, vertrek zaterdag 15/02 om 9 u aan station Esso.
Kielsbroek
info: Joris Van Reusel 0486/836234

Fort VII en Fort VIII,
zaterdag 15/02. info: Peggy Beers, beerske@yahoo.com

Bij ongunstig weer kan een telling worden
uitgesteld. In dat geval informeer je best
eerst bij de verantwoordelijke.Volgende »