15/16 febr. watervogeltellingen

Hobokense Polder, vertrek
zaterdag 15/02 om 9 u aan de vijver halverwege Scheldelei, Polderstad/Hoboken. info: André Van Langenhove
0486/826822

Fort V en Fort VI, belangstellenden kunnen mee op pad, maar geven vooraf een
seintje. aan Marc Hofman 03 448 30 68 – 0494 56 01 07
Vertrek zaterdag
15/02 10 u Rombaut Keldermansstraat 9, Edegem

Waterlink/Aquafin, vertrek zaterdag 15/02 om 9 u aan station Esso.
Kielsbroek
info: Joris Van Reusel 0486/836234

Fort VII en Fort VIII,
zaterdag 15/02. info: Peggy Beers, beerske@yahoo.com

Bij ongunstig weer kan een telling worden
uitgesteld. In dat geval informeer je best
eerst bij de verantwoordelijke.