Tijdens de watervogeltelling op de forten werden vandaag opnieuw enkele records verbroken:

Fort 4 (Mortsel): 8 knobbelzwanen (vorige maximumaantal was 4)
Fort 6 (Wilrijk): 457 krakeenden (vorige maximumaantal was 404) en 1 brandgans (eerste waarneming). De krakeenden foerageerden op eendenkroos dat (enkel nog) op Fort 6 overvloedig aanwezig was.

Er werden in totaal 1.362 vogels geteld: 477 op Fort 4; 276 op Fort 5 en 609 op Fort 6.
Belangrijkste soorten waren krakeend (526), wilde eend (436), meerkoet (144) en Canadese gans (114).

Wim Stappers en Marc Hofman