BELANGRIJK ! !

In het kader van een broedvogelonderzoek tijdens de periode april-juni 2017 verkreeg vwg ARDEA een vergunning om het OCMW domein Uilenbos te Hove enkel voor dat doel te mogen betreden gedurende een aantal aangevraagde dagen (*).
Deze vergunning houdt in dat we bij elk bezoek de toelating moeten kunnen voorleggen aan de verantwoordelijke beheerders en boswachters (ook die van domein Moretus).
Daarenboven moet elk bezoek op voorhand gemeld worden aan de boswachter van het OCMW, nl. Annick Verbraeken. Annick nam op 14 maart j.l. telefonisch contact met mij op om deze voorwaarden te verduidelijken. Op mijn vraag of eventueel kan afgeweken worden van de aangevraagde dagen, bv. omwille van ongunstige weersomstandigheden, kreeg ik als antwoord dat dit enkel mogelijk is mits de verantwoordelijke van ARDEA haar voorafgaandelijk hiervan op de hoogte brengt.

Wij rekenen erop dat deze voorwaarden strikt nagevolgd zullen worden, in het belang van de goede verstandhouding tussen ARDEA en de OCMW beheerders !

Joris en Luc

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Luc Van Schoor via mail of tel nr 0494/336309.

(*) 16, 17 en 30 april, 14 en 21 mei, en 1x in juni (datum nog te bepalen).