Op vraag van Natuurpunt Studie heeft vwg ARDEA toegezegd om, voor een project van de stad Antwerpen, dit voorjaar in drie deelgebiedjes binnen ons werkingsgebied enkele vogelsoorten in kaart te brengen. Het gaat om volgende gebieden en soorten :

-Klaverblad Hollebeek (http://waarnemingen.be/gebied/info/142704):
IJsvogel, Middelste Bonte Specht en Zwarte Specht

Vallei van de Kleine Struisbeek (http://waarnemingen.be/gebied/info/247119):
IJsvogel

Fort 6 (http://waarnemingen.be/gebied/info/29425):
IJsvogel

Hiervoor zouden in het voorjaar drie rondes per gebied moeten worden gelopen.
2 rondes in april (nog relatief weinig vegetatie) en 1 in
de eerste helft van mei
.

Ook andere interessante soorten (zoals Grote
Gele Kwikstaart, Groene Specht, Boomklever ed.) zouden we ineens meenemen in het verhaal.
ARDEA ontvangt als vergoeding 100 euro per gelopen ronde.

Gerald Driessens van NP Studie heeft ondertussen de drie gebieden aangemaakt in Avimap en ze aan onze accounts gekoppeld.

Vier waarnemers hebben zich reeds aangemeld voor dit leerrijk project , maar we hopen dat er nog anderen zullen aansluiten om het werk wat te spreiden.
Geef daarvoor een seintje via de blog ,ardea@hobokensepolder.be of via Luc 0494/336 309

We starten dit onderzoek op woensdag 22 maart 2017 met de eerste ronde Klaverblad-Hollebeek. ( zie verdere aankondiging op deze blog )