22 maart 2017 – 8 u – 12.30 u
1e ronde selectief broedvogelonderzoek Klaverblad-Hollebeek
deelnemers : Luc Van Schoor , Guy Borremans , Wim Stappers , Walter De Weger (deels)
weer : zonnig , 3 Bf Oost , 3 tot 12°C

Deze 1e inventarisatieronde was al meteen een schot in de roos met o.a. 3 Middelste bonte spechten (mibos, 1 koppel + 1 man) in broedbiotoop (zie bijgevoegde foto’s van Guy Borremans), 1 kleine bonte specht, enkele groene spechten , zingende grote lijster, een koppel kievit , min. 2 koppels buizerd en een aantal roepposten van boomklever. Op kasteelvijver Cleydael was 1 baltsend koppel dodaars aanwezig en grote gele kwikstaart . Bij de exoten noteerden we min. 38 nijlganzen en 1 koppel Mandarijneend . Aan de Groenehoek waren 5 hazen actief .