Beste vogelvrienden en -vriendinnen ,
We nodigen je graag uit op onze eerste fietsexcursie van het jaar.

Zaterdag 20 mei – 9 u !! Deze excursie is verplaatst naar zondag 4 Juni !!
vernieuwde aankondiging volgt weldra…

S.O.S.
ZWALUWEN & WEIDEVOGELS IN ONZE REGIO.

Boerenzwaluwen , foto : Luc Van Schoor

Doorheen
de geschiedenis werden zwaluwen steeds als geluksbrengers beschouwd. Vreemd dus
dat de mens de prachtige huis– en boerenzwaluw stilaan verbant uit zijn
omgeving. Angst voor vogelpoep op de stoep maakte al vele typische
huiszwaluwnestjes onder dakgoten kapot. Industrialisatie van de landbouw laat
niet meer toe dat vogels in stallingen broeden, dus die blijven meer en meer
gesloten voor boerenzwaluwen die net daar graag broeden. Zo is het met deze
geweldige natuurlijke insectenverdelgers
de laatste jaren erg slecht gesteld geraakt bij ons. Boerenzwaluwen: ca. 80 à 90 % van de populatie is verdwenen. Ook met de kievitten gaat het
alarmerend slecht. Daarvoor is de landelijke actie SOS-Kievit opgezet. Maar ook
lokaal is het alle hens aan dek om te redden wat gered kan worden, en in te
grijpen met kunstnesten, biotoopbescherming etc. Natuurpunt wil dit samen met
gemeenten en lokale besturen concreet maken op lokaal niveau. Daarom nam ARDEA
in 2016 de handschoen op om een eerste verkenning te houden van de resterende
zwaluwen en weidevogels in ons werkingsgebied. Deze lente gaan we er meer door.
Tijdens twee zaterdagse voormiddagen fietsen we zo’n 15 km door Hoboken,
Wilrijk en Edegem en hopen deze mooie vogelsoorten nog te kunnen vaststellen.
Met wat geluk treffen we ook een scholekster, die dan weer op daken van
bedrijfsgebouwen nieuwe broedplaatsen verkent.

We
doen dit een eerste keer op 20 mei. Op 17 juni organiseren we dan een tweede
ronde. Het traject wordt bepaald aan de hand van recente waarnemingen. We gaan
waarschijnlijk ook wel eens ‘den boer op…’.
Het niet verstoren van broedende
zwaluwen (en hun gastheren) is een code waar we ons absoluut aan houden.

Praktisch:
Afspraak: ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk, aan
het kerkje, met de fiets
Vertrek: om 09.00 u, einde ca 12.00 u
Leiding: Luc Van Schoor (0494/33.63.09)
en J. Van Reusel (0486/836.234)
Meebrengen: fiets, verrekijker, camera,…