Terugblik op een boeiende en vogelrijke
lente … 2017

De argeloze lezer heeft er misschien
geen benul van ,maar insiders
weten dat onze Vogelwerkgroep een drukke en gevarieerde lente achter de rug heeft. Alvorens we de verslagen van de broedvogelmonitoring in de verschillende onderzochte deelgebieden afmaken leek het ons wel nuttig om de voorbije onderzoek-
en bescherming-activiteiten in het
zonnetje te zetten.

Hierbij een bondig overzicht :

-Het
onderzoek naar Mibos (Middelste
bonte specht) gedurende twee voormiddagen (25/03 en 8/04 ) in de stadsparken Vogelenzang-Nachtegaalpark, Den Brandt en
Middelheim-leverde geen waarnemingen op . Deze schaarse specht werd wél als
broedvogel vastgesteld in de private gebieden Klaverblad-Wilrijk , Uilenbos-Hove en in een privaat domein te Hemiksem , langs
de rand van ons werkingsgebied

– De broedvogeltelling van de Blauwe reiger-kolonie in het
Schoonselhof , op 15 april, leverde 47 broedparen op , of 13% meer in vergelijking met 2016 (38 broedparen) Op
vraag van ARDEA werden ,tijdens deze broedperiode, de werken rond de vijvers en
het wandelpad stilgelegd.

-Op vraag van Natuurpunt Studie voerden we ,voor een project
van de Stad Antwerpen, een selectief
broedvogelonderzoek
uit in drie deelgebieden van Wilrijk : Klaverblad-Hollebeek , Kleine Struisbeekvallei en Fort VI.

Deze gebieden werden in april-mei elk driemaal ’s ochtend bezocht waarbij doelsoorten als IJsvogel en Mibos werden ontdekt naast andere broedvogels zoals Steenuil ,
Kerkuil, Kievit , Grote lijster , Kleine Bonte bpecht ,Boomklever , Boerenzwaluw
en Bosrietzanger.

-Voor de eerste maal startte we een broedvogelonderzoek in Uilenbos te Hove. Tijdens een tiental inventarisatie-ronden
, tussen half april en half juni ,werden
heel wat boeiende waarnemingen opgetekend waaronder broedvogels als Mibos ,Kleine Bonte Specht ,Buizerd, Sperwer ,Bosuil
,Grauwe Vliegenvanger en Boomklever

– Het enige broedkoppel
Kleine Plevier
in onze regio bracht met succes 3 jongen groot in de KMO zone
te Wilrijk , en dit ondanks de verstoring en bedreiging door bouwactiviteiten .
In hetzelfde industriegebied broedde een paar Scholeksters op het dak van een
opslagplaats

– Dankzij het
plaatsen van selectieve nestkasten op geschikte plaatsen werden deze lente enkele
mooie successen gehaald : een koppel Steenuil met 2 jongen in Hove , 2 koppels Torenvalk, in Edegem en Wilrijk ,met respectievelijk 5 en 6 jongen, die allen
werden geringd. In de kerken H.Hart te Hoboken en Sint Catharina kerk op het Kiel werd telkens een broedgeval
van Torenvalk opgemerkt.

In Edegem werden
twee jonge Kerkuilen van de
hongerdood gered dankzij een alerte interventie door enkele medewerkers ,nadat
een adulte kerkuil als verkeersslachtoffer was gevonden.

De Lentetrektellingen Hobokense
polder
brachten ,zoals gebruikelijk ,minder vogels op dan tijdens de
herfsttrek maar de waarnemingen mochten er zeker zijn met uitschieters als de 6 Zwarte wouw op 1 mei , 267
Gierzwaluw
op 6 mei en soorten als
Purperreiger (3) Visarend (2) Rode Wouw (2) Smelleken (1) Zwarte Stern (1) en Kleine
Barmsijs (3)

Tussendoor waren er nog boeiende acties en excursies die aardig
wat geïnteresseerde vogelaars op de been brachten :

-een geslaagde Nacht van
de Steenuil
op 25 maart te Hove met een 50tal deelnemers

-de SLOW excursie in het mooie Viersels Gebroekt op 2 april

-de vogelrijke excursie op 1 mei naar het vernieuwde Zwin en enkele
nieuwe natuurgebieden in West Zeeuws Vlaanderen

-de sfeervolle avondtocht op 6 mei in het Provinciaal domein Vrieselhof te
Oelegem met baltsende Houtsnippen

-een boeiende kennismaking met de overstromingsgebieden Wijmeers en Paardeweide in de vallei van de
Zeeschelde op 13 mei

-de fietsexcursie SOS
zwaluwen & weidevogels
op 17 juni
met enkele verrassende broedresultaten van Boerenzwaluw

-de Nachtzwaluwtocht in
het Grenspark De Zoom –Kalmthoutse heide op 24 juni waar we naast mooie waarnemingen van Nachtzwaluw
ook roepende juveniele Ransuilen te horen kregen.

Met veel dank aan de ARDEA-gidsen en begeleiders , de
actievoerders , de geïnteresseerde deelnemers, en de verslaggevers.
We wensen aan
iedereen een mooie zomer met boeiende waarnemingen en deugddoende vakanties.

Middelste Bonte Specht , foto: Luc Van Schoor
Visarend , foto : Guy Borremans
Steenuil in nestkast te Hove , foto : Walter De Weger

Torenvalk juvenielen in nestkast Stadsboerderij Wilrijk , foto: Maarten Mortier

Bosuil juv. in Uilenbos te Hove , foto: Kathy De Lange
Kleine Plevier, geslaagd broedgeval in Wilrijk , foto: Luc Van Schoor