ZATERDAG 10 MAART 2018
INFO-MOMENT SLECHTVALKEN CHRISTUS
KONINGKERK – KIEL 16 – 19 uur (observatiepost en voordracht)

Sinds 2011 bezet een koppel slechtvalken een territorium op het Kiel te Antwerpen. In 2012 werd door Natuurpunt Hobokense Polder, het Fonds voor de instandhouding van Roofvogels (FIR) en Woonhaven, met de steun van vele peters en meters, een broedkast geplaatst op één van de Kielse Silvertop-woontorens. Een broedgeval in 2013, met een nest in de werf van de nabije toren, bracht vier jonge vogels op. Maar sindsdien bleef het stil rond de Silvertops. Sinds 2015 zijn er wel broedpogingen op de toren van de Christus Koningkerk aan de Jan De Voslei. Ook hier zorgen de slechtvalken weer jaarlijks voor een spannend verhaal, dat telkens door enkele doorwinterde waarnemers van ARDEA wordt genoteerd. Samen met de parochie– en buurtgemeenschap kijkt de vogelwerkgroep nu uit naar hoe het zal verlopen in de lente van 2018. Zal er weer een broedpoging zijn? Is het plaatsen van een nestbak mogelijk? Zorgen de vogels weer regelmatig voor een prachtige luchtshow? Tijdens een open info-moment verneemt u in een notendop ‘alles over slechtvalken’ en brengt ARDEA het actuele nieuws over de slechtvalken van ’t Kiel, met een rijk geïllustreerde presentatie, fascinerende filmopnames (o.a. met drone) en recente berichten van onze veldwaarnemers. Buiten wordt een observatiepost geïnstalleerd met telescopen, zodat u (met een beetje geluk) de slechtvalken LIVE in het vizier te zien krijgt Iedereen is zeer welkom, en ook in het bijzonder alle slechtvalk-peters en -meters van het eerste uur.

Praktisch: Programma: vanaf 16 uur observatiepost, buiten aan de kerk – om 17 uur: presentatie in de feestzaal van de kerk (eerste verdiep) – vanaf 18 uur: gelegenheid tot vraagstelling tussen pot en pint. Einde omstreeks 19 uur. De inkom is gratis, maar graag vooraf een seintje als aanmelding is gewenst a.u.b., via mail naar ardea@hobokensepolder.be. Plaats: Christus Koning Kerk, ingang Louis Straussstraat 1, 2020 Antwerpen. Coördinatie: Joris (JVR) en ARUW.

Plaatsing voorlopige nestbak
In aanloop van dit info-moment stelde Maarten Mortier een eigen gemaakte nestbak voor op de ARDEA-ARUW vergadering van 28 februari 2017. Op 6 maart is deze voorlopige nestbak geplaatst door Maarten (ARDEA) en Manu de Hauwere (F.I.R=Fonds voor instandhouding van roofvogels) Omwille van de nieuwe spots die onlangs werden aangebracht op de vier hoekplatformen van de kerktoren werd de dakloze nestbak in de oostelijke dakgoot geplaatst naast een peiler (zie foto)
ARDEA dankt Maarten en Manu van harte voor deze opmerkelijke actie . Hopelijk wordt dit werk beloond met een succesvol broedgeval !

De hoogte is exact de hoogte van
de dakgoot. En omdat de bak 5 cm van de grond staat zou er bij hevige regen geen water
langs onder mogen binnenkomen.

We hadden natuurlijk liever een gesloten kast gehad maar door deze boosdoeners
ging dit niet.