Beste allen,

Nu zondag 3 juni zullen we een mini slectvalken-observatiepost opzetten op het Koxplein te Borgerhout.
Daar heeft een koppeltje slechtvalk (waarvan één Duitse dame van 14
jaar oud) voor het eerst succesvol gebroed en 3 jonge vogels ter wereld
gebracht in de nestbak (die er op initiatief van District Borgerhout,
via Natuurpunt (Ardea) en FIR is geplaatst in augustus 2016). Eén dezer
dagen beginnen die juveniele vogels uit te vliegen, en zullen ze nog een
tijdje op en rond de toren verblijven. Met wat geluk krijgen we daar zondag al iets van te zien.
We verzamelen met wat telescopen en lenzen rond 14u30 op het plein (einde voorzien we rond 16 u 30 – 17 u).
Iedereen die er bij betrokken was of interesse heeft is meer dan welkom om mee te komen observeren of even te passeren.
Misschien / hopelijk tot zondag!