zaterdag 24 november
2018

We nodigen je vandaag uit op twee activiteiten waar je deelname zeer op prijs wordt gesteld :

1. Dag van de Natuur – Natuurbeheer in de
Hobokense Polder

graspolder gezien vanaf trektelpost Hobokense polder, foto Maarten Mortier

Natuurpunt Hobokense polder organiseert op zaterdag 24 november een grote
werkdag in het natuurgebied.De
ontwikkeling van een mooi en divers landschap vergt veel plag-, maai-, snoei-,
knot- en ander werk. Er is werk
voor iedereen van klein tot groot, van frêle tot robuust.

Dit jaar
werken we in het begrazingsraster waar we de runderen een handje gaan toesteken
in het tegengaan van de verbossing, de omheining onderhouden en dergelijke
meer. Bij een vorige kapactie hielp ARDEA mee met het
verwijderen van de grootste bomen in de zgn. Plevierenhoek, nabij de
Scheldedijk.
Zaterdag gaan
we verder met dit project zodat er een meer open moerassig gebied kan ontstaat waardoor
we ook vanaf onze trektelpost een beter zicht krijgen over de polder

Praktisch:
Afspraak om 9
u op de Scheldedijk ter hoogte van de trektelpost (eerste twee zitbanken als je
van de Petroleumkaai komt). Onderaan de dijk slaan we ons tentenkamp op.
Meebrengen: warme kledij, stevig en waterdicht schoeisel.
Wij zorgen voor GRATIS eten en drinken. Geef even een seintje als je komt, dan
weten wij hoeveel er moet worden voorzien. Einde is voorzien rond 15.30 u.

Waar : trektelpost Scheldedijk
ter hoogte van Hobokense Polder ,Petroleumkaai 2660 Hoboken

Hoe geraak ik hier?

Wanneer : zaterdag 24
november 2018 van 09:00 tot 15:30
Organisatie : Natuurpunt
Hobokense Polder
Contact : Luc Van Schoor lucvanschoor46@gmail.com of mobiel 0494 33 63 09


2. Slaapplaatstelling Halsbandparkieten

foto Walter De Weger

Niemand kijkt nog op wanneer een lawaaierig groepje halsbandparkieten neerstrijkt in een park of een tuin met vruchtdragende bomen en struiken. Zo ingeburgerd is deze exoot geworden.
Bij onze eerste telling van hun slaapplaats in het Kielpark op 19 november 2016 hadden we 31 exemplaren. En bij de laatste telling op 23 maart dit jaar konden we al 112 vogels waarnemen en dit nog voor hun broedseizoen begonnen was.
Om deze snelle evolutie verder op te volgen organiseert ARDEA vandaag weer een slaapplaatstelling in het Kielpark. Het is telkens een spectaculaire en luidruchtige bedoening om deze vogels vanuit alle richtingen te zien toekomen. Daarom een zeer warme oproep om met zoveel mogelijk waarnemers daar aanwezig te zijn.

Praktisch:
Afspraak om 16.15 u aan de hoofdingang van het Kielpark, St.-Bernardsesteenweg Antwerpen Kiel tegenover de parking van de St.-Katharinakerk.Einde voorzien rond 18 u. Graag aanmelden voor 19 november via mail naar ardea@hobokensepolder.be, of telefonisch via Walter, want in geval van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander moment.

Contact deweger.walter@skynet.be 0495 23 77 10