Zondag
hebben we een rondgang gedaan en een deel van onze nestkasten nagekeken :zowel
voor kerkuil steenuil als Torenvalk, bij de steenuil kwamen we bij een
verrassing uit!
Weer een kast bezet !!!
Onze dag kon niet meer stuk, zelf de regen en wind kon ons niet meer deren.
1 kast vonden we spijtig genoeg terug naast een knotwilg die was open
gespleten. We plaatsen binnenkort een nieuwe kast en hopen dat de
steenuil die er zat terug komt.
We slagen in onze vooropzet de steenuil terug te krijgen in onze groene rand die ons nog rest.