De volgende trektelling zal doorgaan op maandag 13 mei vanaf 08:00


fouragerende zwarte stern vanmorgen aan de telpost.