Na een periode met wisselvallig weer waarop er niet geteld werd gaat de volgende trektelling , zonder tegenbericht , door op  : 

Dinsdag 29 september om 8 uur op de Schelde dijk te Hobokense Polder

De eerste internationale simultaantelling waarbij onze trektelpost zal deelnemen gaat door op zaterdag 3 oktober .