Nadat we vandaag de eerste trektelling hebben gedaan met een opmerkelijke passant (Velduil)  gaat de volgende trektelling , zonder tegenbericht , door op  : 

Woensdag 30 september om 8 uur op de Schelde dijk te Hobokense Polder

De eerste internationale simultaantelling waarbij onze trektelpost zal deelnemen gaat door op zaterdag 3 oktober .