de volgende trektelling gaat, zonder tegenbericht , door op  : 

Maandag 12 oktober om 8 uur op de Schelde dijk te Hobokense Polder

De eerste internationale simultaantelling waarbij onze trektelpost zal deelnemen gaat door op zaterdag 18 oktober .