De eerstvolgende trektelling zal doorgaan op ;

Dinsdag 13 oktober vanaf 08:00 op de Scheldedijk naast de Hobokense Polder