Na een topdag vandaag met onder andere 12526 vinken, hopen we daar morgen een vervolg aan te breien. De volgende trektelling zal dus doorgaan op zaterdag 23 oktober vanaf 08:15 op de scheldedijk naast de Hobokense polder.