De volgende trektelling van telpost Hobokense polder zal doorgaan op maandag 10/10 vanaf 08:00

Vrouw Sperwer laag over de telpost