Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

ARDEA Vogelfoto van het jaar 2016

Vogelillustraties Posted on 14 oktober 2016 20:27:30

2e ARDEA Fotowedstrijd ‘ Vogelfoto van
het jaar 2016’

Voor deze tweede ARDEA fotowedstrijd konden de deelnemers maximum 5 vogelfoto’s
insturen. 11 fotografen hebben de uitdaging aangegaan,waarvoor onze hartelijk
dank !

Anne D’hooge ,Guy Borremans, Kathy De
Lange, Maarten Mortier, Niels Schild, Raymond Suls, René
Heylen, Rudy Van Sevenant, Joachim Pintens, Eddie Schild, Luc Van Schoor.

Dit jaar konden we beroep doen op een
vakjury die alle 52 foto’s hebben gejureerd.
Deze bestond uit 6 personen .

– Luc Cappaert-voorzitter
,natuurfotograaf Fauna Flora Fotoclub Schoten
– Walter Van Ginhoven ,natuurfotograaf Fauna Flora Fotoclub Schoten
– Mia De Witte, natuurfotograaf Fauna Flora Fotoclub Schoten
– Marc Theeuws , regisseur en webmaster bij de VTB filmclub Antwerpen
– Guido Van Boeckel , redacteur Rantgroen , Natuurpunt Zuidrand Antwerpen
– Monica Van Reusel-Garcia

ARDEA dankt de juryleden van harte voor hun zeer gewaardeerde medewerking !

De vakjuryleden hebben de 52 foto’s
ingezonden foto’s een score toegekend op 10.
Hierna werden de beste 2 foto’s van elke deelnemer ,volgens de vakjury,
weerhouden voor de finale wedstrijd op 24 september tijdens de jaarlijkse ARDEA
bijeenkomst te Edegem. Daar kregen de aanwezigen de kans om punten te
geven aan de 3 beste foto’s 3 punten voor de beste, 2 punten voor de
tweede en 1 punt voor de derde.

Uitslag van de 3 winnende foto’s :

1. Guy Borremans
Titel foto : Foto3 Railreiger.jpg
Totaal vakjury : 46,7
Totaal score aanwezigen : 41
Eindscore : 87,7

2. René Heylen
Titel foto : Het gesprek_NR02_Papegaaiduikers.jpg
Totaal vakjury : 49,9
Totaal score aanwezigen : 26
Eindscore : 75,9

3. Kathy De Lange
Titel foto : Foto5_Visdief.jpg
Totaal vakjury :48
Totaal score aanwezigen : 24
Eindscore : 72

Winnende foto : RalreigerGuy Borremans

tweede plaats : Papegaaiduikers – René Heylen

derde plaats : Visdief – Kathy De LangeVogelfoto van het jaar 2015

Vogelillustraties Posted on 1 oktober 2015 23:50:19


ARDEA -Vogelfoto van het jaar 2015

1.Geelgors, 5e Symphonie van Beethoven
– Rudy Vansevenant

Met een quota van 28 punten behaalde Rudy met
deze prachtige vogelfoto terecht de winnende prijs van onze splinternieuwe
fotowedstrijd .

Van harte proficiat !

2.IJsvogel met goudvisje – Guy Borremans (14)

3.Koolmeesjes – Luc Van Schoor (10)

4.Fitis – Maarten Mortier (8)

5.Papegaaiduiker met nestmateriaal – Luc Van Schoor (7)

6.Havik met prooi – Guy Borremans (6)

7.Rietzanger– Rudy Vansevannt (5)

8.Kleine zilverreiger2 -Rudy Vansevenant (5)

9.Blauwe reiger met kikker– Luc Van Schoor (5)

10.Blauwborst -Joachim Pintens (4)

11.Visarend -Joachim Pintens (3)

12.Lepelaar 1– Joachim Pintens (2)

13.Baardmannetje2 – Rudy Vansevenant (1)

14.Woudaapje -Joachim Pintens (1)

15.Kleine zilverrreiger 1– Guy Borremans (1)

Verslag
wedstrijd

Voor deze eerste ARDEA fotoprijskamp hebben in totaal 10 fotografen deelgenomen. De deelnemers konden in 2 ronden telkens 5 fotos indienen van alle europese vogelsoorten, die NIET in gevangenschap en op het nest werden gefotografeerd

De eerste verkiezing ging door tijdens halfjaarlijkse ARDEA bijeenkomst van 4 april 2015. De tweede-en finale verkiezing kwam aan beurt op de ARDEA bijeenkomst van 26 september.

Ditmaal kwam er geen vakjury aan te pas maar kozen we bewust voor een publieksprijs Daardoor kregen we soms verrassende keuzes .De aanwezigen op deze bijeenkomsten kozen via een naamloze stemming drie voorkeurfoto’s à rato van 3 punten voor fotokeuze 1, 2 punten voor foto 2 en 1 punt voor foto 3. Per ronde werden de hoogst gequoteerde vogelfoto’s geselecteerd voor de finale, waabij dé vogelfoto van het jaar werd verkozen. Deze boeiende fotoprijskamp leverde 70 vogelfotos op met prachtige en kwaliteitsvolle beelden die zeker hun plaats verdienen in een boek of tijdschrift.

Voor de eerste fotoronde in april ontvingen we inzendingen van 6 “huisfotografen” die elk 5 foto’s doorstuurden. Hartelijk dank aan Guy Borremans, Jan Rose, Julien Dua, Kathy De Lange, Luc Van Schoor en Walter De Weger voor hun deelname.

Op de ARDEA lentebijeenkomst van 4 april 2015 in Hoboken werden voor de 1e fotoronde 30 vogelfoto’s ,alfabetisch en zonder auteursnaam, per soort getoond. De 20 aanwezigen die nadien mee stemden kozen samen 20 vogelfoto’s. Dat gaf volgende quotering met het aantal behaalde punten per foto :

Papegaaiduiker-Luc Van Schoor (20)

Koolmeesjes-Luc Van Schoor (17)

IJsvogel- Guy Borremans (16)

Blauwe reiger-Guy Borremans (13

Baardmannetje-Julien Dua (12)

Noordse sternen-Luc Van Schoor (6), Ransuil-Walter De Weger (5), Roerdomp-Guy Borremans (5), Buidelmees-Guy Borremans (4), Jan van Gent 2- Kathy De Lange (4), Blauwstaart-Walter De Weger (3) Zilvermeeuwen2-Luc Van Schoor 3), Futen -Kathy De Lange

Voor de 2e fotoronde in september werden 40 vogelfotos ingediend door de volgende 8 fotografen : Guy Borremans,JoachimPintens , Julien Dua, Kathy De Lange, Luc Van Schoor ,Maarten Mortier , Rudy Vansevenant, Wim Roelant.

Tijdens de ARDEA herfstbijeenkomst in Hove op 26 september kozen de 18 aanwezigen daarvan 21 fotos uit wat resulteerde tot volgende uitslag volgens het aantal behaalde punten

Geelgors--Rudy Vansevenant .(24)

Fitis- Maarten Mortier (8)

Havik– Guy Borremans (8)

Kleine zilverrreiger 1– Guy Borremans (6)

Kleine zilverreiger 2 -Rudy Vansevenant (6)

Rietzanger-Rudy Vansevenant (6)

Grutto 1 – Luc Van Schoor (5),Huiszwaluwen- Luc Van Schoor (5) Torenvalk -Maarten Mortier (5) Woudaapje 1-Joachim Pintens (4)-Blauwe reiger met kikker- Luc Van Schoor (4) Baardmannetje2-Rudy Vansevenant (4) Vale gieren- Kathy De Lange (3)Juv.Gruttos – Luc Van Schoor (3) – Kathy De Lange (3) Geoorde futen-Rudy Vansevenant (2) Roodmus-Julien Dua (2) Grutto 3-Julien Dua (1)Lepelaar 1-Joachim Pintens (1) Blauwe reiger3- Wim Roelant (1) Blauwe reiger2 -Guy Borremans

De aanwezigen op de Herfstbijeenkomst kozen tot slot uit de 16 hoogst genoteerde vogel foto’s uit de 2 ronden ,waarvan 2 exequo met 6 punten, 15 vogelfotos uit wat resulteerde in volgend mooi eindresultaat :

Eindresultaat Vogelfoto van het jaar 2015

Geelgors , 5e
symphonie van Beethoven- Rudy Vansevenant (28 p)

IJsvogel met
goudvisje – Guy Borremans (14)

Koolmeesjes –
Luc Van Schoor (10)

Fitis –
Maarten Mortier (8)

Papegaaiduiker
met nestmateriaal – Luc Van Schoor (7)

Havik met prooi -Guy Borremans (6) Rietzanger- Rudy Vansevannt (5) Kleine zilverreiger2 -Rudy Vansevenant (5) Blauwe reiger met kikker- Luc Van Schoor
(5) Blauwborst -Joachim Pintens (4) Visarend -Joachim Pintens (3) Lepelaar 1-
Joachim Pintens (2) Baardmannetje2 –
Rudy Vansevenant (1) Woudaapje -Joachim Pintens (1) Kleine zilverrreiger1 – Guy Borremans (1).

,