ARDEA -Vogelfoto van het jaar 2015

1.Geelgors, 5e Symphonie van Beethoven
– Rudy Vansevenant

Met een quota van 28 punten behaalde Rudy met
deze prachtige vogelfoto terecht de winnende prijs van onze splinternieuwe
fotowedstrijd .

Van harte proficiat !

2.IJsvogel met goudvisje – Guy Borremans (14)

3.Koolmeesjes – Luc Van Schoor (10)

4.Fitis – Maarten Mortier (8)

5.Papegaaiduiker met nestmateriaal – Luc Van Schoor (7)

6.Havik met prooi – Guy Borremans (6)

7.Rietzanger– Rudy Vansevannt (5)

8.Kleine zilverreiger2 -Rudy Vansevenant (5)

9.Blauwe reiger met kikker– Luc Van Schoor (5)

10.Blauwborst -Joachim Pintens (4)

11.Visarend -Joachim Pintens (3)

12.Lepelaar 1– Joachim Pintens (2)

13.Baardmannetje2 – Rudy Vansevenant (1)

14.Woudaapje -Joachim Pintens (1)

15.Kleine zilverrreiger 1– Guy Borremans (1)

Verslag
wedstrijd

Voor deze eerste ARDEA fotoprijskamp hebben in totaal 10 fotografen deelgenomen. De deelnemers konden in 2 ronden telkens 5 fotos indienen van alle europese vogelsoorten, die NIET in gevangenschap en op het nest werden gefotografeerd

De eerste verkiezing ging door tijdens halfjaarlijkse ARDEA bijeenkomst van 4 april 2015. De tweede-en finale verkiezing kwam aan beurt op de ARDEA bijeenkomst van 26 september.

Ditmaal kwam er geen vakjury aan te pas maar kozen we bewust voor een publieksprijs Daardoor kregen we soms verrassende keuzes .De aanwezigen op deze bijeenkomsten kozen via een naamloze stemming drie voorkeurfoto’s à rato van 3 punten voor fotokeuze 1, 2 punten voor foto 2 en 1 punt voor foto 3. Per ronde werden de hoogst gequoteerde vogelfoto’s geselecteerd voor de finale, waabij dé vogelfoto van het jaar werd verkozen. Deze boeiende fotoprijskamp leverde 70 vogelfotos op met prachtige en kwaliteitsvolle beelden die zeker hun plaats verdienen in een boek of tijdschrift.

Voor de eerste fotoronde in april ontvingen we inzendingen van 6 “huisfotografen” die elk 5 foto’s doorstuurden. Hartelijk dank aan Guy Borremans, Jan Rose, Julien Dua, Kathy De Lange, Luc Van Schoor en Walter De Weger voor hun deelname.

Op de ARDEA lentebijeenkomst van 4 april 2015 in Hoboken werden voor de 1e fotoronde 30 vogelfoto’s ,alfabetisch en zonder auteursnaam, per soort getoond. De 20 aanwezigen die nadien mee stemden kozen samen 20 vogelfoto’s. Dat gaf volgende quotering met het aantal behaalde punten per foto :

Papegaaiduiker-Luc Van Schoor (20)

Koolmeesjes-Luc Van Schoor (17)

IJsvogel- Guy Borremans (16)

Blauwe reiger-Guy Borremans (13

Baardmannetje-Julien Dua (12)

Noordse sternen-Luc Van Schoor (6), Ransuil-Walter De Weger (5), Roerdomp-Guy Borremans (5), Buidelmees-Guy Borremans (4), Jan van Gent 2- Kathy De Lange (4), Blauwstaart-Walter De Weger (3) Zilvermeeuwen2-Luc Van Schoor 3), Futen -Kathy De Lange

Voor de 2e fotoronde in september werden 40 vogelfotos ingediend door de volgende 8 fotografen : Guy Borremans,JoachimPintens , Julien Dua, Kathy De Lange, Luc Van Schoor ,Maarten Mortier , Rudy Vansevenant, Wim Roelant.

Tijdens de ARDEA herfstbijeenkomst in Hove op 26 september kozen de 18 aanwezigen daarvan 21 fotos uit wat resulteerde tot volgende uitslag volgens het aantal behaalde punten

Geelgors--Rudy Vansevenant .(24)

Fitis- Maarten Mortier (8)

Havik– Guy Borremans (8)

Kleine zilverrreiger 1– Guy Borremans (6)

Kleine zilverreiger 2 -Rudy Vansevenant (6)

Rietzanger-Rudy Vansevenant (6)

Grutto 1 – Luc Van Schoor (5),Huiszwaluwen- Luc Van Schoor (5) Torenvalk -Maarten Mortier (5) Woudaapje 1-Joachim Pintens (4)-Blauwe reiger met kikker- Luc Van Schoor (4) Baardmannetje2-Rudy Vansevenant (4) Vale gieren- Kathy De Lange (3)Juv.Gruttos – Luc Van Schoor (3) – Kathy De Lange (3) Geoorde futen-Rudy Vansevenant (2) Roodmus-Julien Dua (2) Grutto 3-Julien Dua (1)Lepelaar 1-Joachim Pintens (1) Blauwe reiger3- Wim Roelant (1) Blauwe reiger2 -Guy Borremans

De aanwezigen op de Herfstbijeenkomst kozen tot slot uit de 16 hoogst genoteerde vogel foto’s uit de 2 ronden ,waarvan 2 exequo met 6 punten, 15 vogelfotos uit wat resulteerde in volgend mooi eindresultaat :

Eindresultaat Vogelfoto van het jaar 2015

Geelgors , 5e
symphonie van Beethoven- Rudy Vansevenant (28 p)

IJsvogel met
goudvisje – Guy Borremans (14)

Koolmeesjes –
Luc Van Schoor (10)

Fitis –
Maarten Mortier (8)

Papegaaiduiker
met nestmateriaal – Luc Van Schoor (7)

Havik met prooi -Guy Borremans (6) Rietzanger- Rudy Vansevannt (5) Kleine zilverreiger2 -Rudy Vansevenant (5) Blauwe reiger met kikker- Luc Van Schoor
(5) Blauwborst -Joachim Pintens (4) Visarend -Joachim Pintens (3) Lepelaar 1-
Joachim Pintens (2) Baardmannetje2 –
Rudy Vansevenant (1) Woudaapje -Joachim Pintens (1) Kleine zilverrreiger1 – Guy Borremans (1).

,