De ARDEA agenda vermeldt informatie over de komende aktiviteiten waarbij iedere geintresseerde vogelliefhebber welkom is

Let wel ! Van sommige weersgebonden aktiviteiten worden de exacte gegevens pas kort tevoren ingegeven of mogelijk aangepast. Raadpleeg dus best regelmatig deze agenda voor een laatste stand van zaken of bel Luc Van Schoor 0494/33 63 09.


2014
toekomende aktiviteiten


voorbije aktiviteiten 2014 – 2013

18/19 jan. watervogeltellingen

Hobokense polder , info André Van Langenhove 0486/826822

Fort IV ,V en Fort VI , Start om 13u30 vanaf huisadres en tot ongeveer 16u30. Belangstellenden mogen mee op pad, maar geven vooraf een seintje. Marc Hofman ,Rombaut Keldermansstraat 9, 2650 Edegem 03 448 30 68- 0494 56 01 07

Waterlink/Kiels broek , zaterdag 18/01 om 9.00 -10.00 u, afspraak aan tankstation ESSO .info : Joris Van Reusel 0486/836234

Fort VII en Fort VIII ,op zaterdag 18/01 info: Peggy Beers : beerske@yahoo.com


5 jan. Vogeltocht Tholen (jenevertocht) ism Natuurpunt Zuidrand Antw.
gids/leiding : Luc Van Schoor , Rudy Vansevenant . aantal deelnemers : 30
waarnemingen o.a 50 tal Sneeuwgorzen op Oesterdam, 12 Kleine zwaan, Zwarte ibis over Scherpenissepolder vliegend, Havik , Blauwe kiekendief , Grutto en honderden Toendrarietganzen in polder Tholen

30 dec. Waterpiepertelling slaapplaats N aftaweg/wandelpad . deeln.: Bert Mertens ,gegevens : zie onder Waterpiepers

29 dec. Waterpiepertelling slaapplaats Groot rietveld Hobokense polder .
deeln.. Guy Borremans, Bert Mertens, Luc Van Schoor waarn. : zie onder Waterpiepers

21 december Watervogeltelling Waterlink – Kiels broek : deeln. Joris en Mauro Van Reusel , Danny Jonckheeere ,Luc Van Schoor

14 dec. ARDEA winterbijeenkomst Edegem
13.30 u wandeling in het Hof ter Linden te Edegem met Marnix Lefranc.
15 u wandeling in Fort V met Marc Hofman.
16 u ARDEA wintervergadering in het lokaal van de vissersclub OTM Fort V, Edegem met PPT presentatie voorbije en toekomende aktiviteiten door Luc Van Schoor en Joris Van Reusel . totaal 31 deelnemers. zie verder voor aankondiging van deze bijeenkomst

14/15 dec. watervogeltellingen Hobokense Polder, Fort V en Fort VI ,Fort VII , Fort VIII

8 december Vogeltocht natuurgebieden Haven Antwerpen – rechteroever , i.s.m. Natuurpunt Hobokense Polder , gids : Marnix Lefranc , 21 deelnemers. met bezoek aan Bospolder-Ekeren , de Kuifeend, Opstalvallei-Berendrecht ,middagpauze Zandvliet, Scheldedijk/slikken Bath ,Kijkhut Groot Buitenschoor, nieuw getijdegebied Lillo olv Wim Mertens
waarn. oa 17 Slobeend en groep Kramsvogels(Bospolder) ,4 Grote zaagbek en Brilduikers (plas Bath) enkele Toendrarietgans met honderden Grauwe gans( polder Bath) 10 gewone zeehond en Kleine zilverreiger (slikken Bath)

1 dec. 8.30 u Vogelexcursie Zuid Beveland en Veerse Meer , i.s.m. Natuurpunt Zuidrand Antwerpen . gids/leiding : Luc Van Schoor ,Rudy Van Cleuvenbergen.
19 deelnemers , met bezoeken aan Yerzeke moer , Slikken Oosterschelde, Middelplaten-Veerse Meer , middagpauze in Lewedorp , natuurgebieden Oude Veerseweg , Verse dam/Noorzee , Schotsmanplaat , Goudplaat.
waarn. oa. Slechtvalk , 700 tal Goudplevier, honderden Brandganzen en Kolganzen (Yerzeke moer) groep 42 Kuifduikers (Oosterschelde) Grote stern (strand Veerse dam) tientallen Geoorde fuut en IJsduiker (Veerse meer-Schotsmanplaat) Houtsnip en 25 tal Damherten (Goudplaat-eiland Haringvreter)

17 nov. Vogeltocht Linker oever en Saeftinghe i.s.m Natuurpunt Zuidrand Antwerpen , gids/leiding : Luc Van Schoor , Rudy Van Cleuvenbergen.
Slechts 5 deelnemers ! (na dag met hardnekkige mist)
waarn. oa Baardmannetje 1 (rietmoeras Kallo) Watersnip 15 tal (Drijdijck) Slechtvalk 4, Blauwe kiek.1, Bruine kiek.5,Lepelaar 4, Grote zilverr.7, Geoorde fuut 1 (Putten W.) Kolgans groep 1700 ex + 3 Toendrarietg.,Doel N. Zwarte ruiter groep 40 tal, Kluut 67,Kievit min.1200 ,Gouplevier min.300, Kemphaan 5

zaterdag 16 november : Observatie slaapplaats Kauwen Schoonselhof . deeln. Luc Van Schoor,Sonja Van Kerckhove,Jan De Bie & Anne-Marie De Baudringhien,Frank Gerard. waarn. oa IJsvogel langs gracht Fort VII , telling Kauwen niet mogelijk wegens dichte mist. Nieuwe teldag in voorbereiding

16/17 nov . watervogeltellingen Hobokense Polder : info André Van Langenhove ,telling afgelast wegens ander NP aktiviteiten

zaterdag 16 november : Watervogeltelling op Aquafin-Waterlink
waarn. Joris Van Reusel . geen telling mogelijk wegens te dikke mist

18 sept. tm 12 okt. Cursus Vogeltrek , NP Hobokense Polder. olv Ria Thys

18 en 25 sept. theorie Koen Leysen
5 okt. praktijk : Hobokense polder met Luc Van Schoor
12 okt. praktijk : Opstalvallei-Berendrecht met Bram Vogels

zaterdag 14 september : ARDEA bijeenkomst , Fort 7- Wilrijk , met 35 deelnemers

14.30 verkenningswandeling Fort 7 met Tuur Wuyts & Luc Van Schoor
16.15 u ARDEA infomoment met PPT presentatie Luc VS & Joris Vanreusel ,demo website & blog Luk Smets en demo Avimap door Wim Mertens

zondag 11 augustus ,7-11.30 u: Vogelringsessie in NP reservaat de Kuifeend en bezoek grote kreek ; met 13 deelnemers ARDEA ( tot. 30 tal deeln.) olv Luc Van Schoor ; met conservator Ludo Benoy en ringer Ludo Roothaert . Te herdoen als ARDEA akrtiviteit

zondag 4 augustus : Steltlopertocht in Zeeland ,26 deelnemer w.o. 6 x ARDEA Gids : Luc Van Schoor ; Leiding : Rudy Vansevenant ,gezamelijke aktiviteit Natuurpunt Zuidrand Antw. en vogelwerkgroep ARDEA. Het verslag van Wim Roelant volgt later. Boeiende vogelexcursie !

vrijdag 17 mei : 14 – 17 u peter/meter Slechtvalkproject Silvertops ,met ringen van de jongen en doop. 18 u vergadering ARDEA ( tot ca 19.30 u)

nam. spechtenonderzoek Uilenbos-Hove . deeln. Luc Van Schoor & Sonja Van Kerckhove

maandag 22 april , spechtenonderzoek populierenbos HP, deeln. Luc Van Schoor,Guy Borremans

vrijdag 19 april , nam. telling kolonie Blauwe reigers Schoonselhof ,deeln. Luc Van Schoor,Marc Hofman,Guy Borremans,Raoul Keppens

woensdag 17 april, nam. spechtenonderzoek Uilenbos Hove , deeln.Luc Van Schoor,Guy Borremans,Raoul Keppens

zondag 7 april,hele dag: vogelexcursie West Zeeuws Vlaanderen olv Luc Van Schoor & Marc Hofman, 20 deeln. organ. ARDEA/NP Zuidrand Antwerpen

idem 8.30 u simultaanwaarneming Slechtvalken Silvertops – Kristus Koningkerk

donderdag 28 maart: spechtenonderzoek , parken Den Brandt , Nachtegaal en Middelheim ; deeln. Guy en Luc

23 maart :jaarlijkse Algemene vergadering Natuurpunt te Mechelen , Luc Van Schoor namens ARDEA, stemgerechtigd voor Natuurstudie – NP Hobokense polder

22 maart : spechtenonderzoek , Hof ter linden – Edegem, deeln. Luc Van Schoor/Marc Hofman

idem 22 maart : ophangen van 3 nestkasten voor Torenvalk in HP , deeln. Guy , Tom en Borremans , Raoul Keppens

21 maart :spechtenonderzoek Cleydaelgolf . deeln. Hilde Janssen,Guy Borremans,Raoul Keppens , Luc Van Schoor.

18 maart : spechtenonderzoek Hobokense polder , deeln. Guy Borremans ,Raoul Keppens,Luc Van Schoor.

15 maart : spechtenonderzoek Hobokense polder . deeln. Guy Borremans & Luc Van Schoor

vrijdag 8 maart : spechtenonderzoek Hof ter Linden , deeln. Marc Hofman, Guy Borremans,Raoul Keppens ,Luc Van Schoor .

woensdag 6 maart : spechtenonderzoek Cleydaelgolf , deeln. Guy Borremans,Raoul Keppens ,Luc Van Schoor .

donderdag 28 febr.: spechtenonderzoek Cleydaelgolf en – hof , deeln. Luk Smets,Guy Borremans,Raoul Keppens,Luc Van Schoor .

Geplaatst door Luc Van Schoor 21 nov, 2013 18:04:31

14 december 2013 : Open ARDEA bijeenkomst in Edegem

Op 14 december heten we jullie van harte welkom op onze volgende open ARDEA bijeenkomst. Per seizoen organiseren we zo telkens een moment om de werking en activiteiten te belichten, en natuurlijk ook om elkaar te kunnen ontmoeten op een ontspannen manier. Deze keer kiezen we voor een locatie in Edegem. Iedereen is opnieuw van harte welkom, en zo kunnen we ook kennismaken met twee natuurgebieden in onze werkingsregio.

We bezoeken het Hof Ter Linden en het Fort V.

Het kasteeldomein Hof Ter Linden is sedert 2012 publiek domein geworden en vormt samen met Fort V een groene zone van ongeveer 90 ha. Het domein bestaat uit een kasteelpark met vijver en daarbij aansluitend een bos. In het Hof Ter Linden werd door ARDEA reeds onderzoek gedaan naar spechten. Fort V is reeds langer publiek domein (sedert 1977 eigendom van de gemeente). Al verschillende jaren doet Marc Hofman er de watervogeltellingen.

Bij een natje en een droogje stellen Luc Van Schoor en Joris Van Reusel nadien de kalender met activiteiten van 2014 voor. We hebben heel wat in petto voor jullie : boeiende vogelexcursies, een slechtvalkenavond, een lezing over uilen, een cursus Vogeltekenen, slaapplaats- en voorjaarstrektellingen, een vogeltrekweekend aan de Noordfranse kust enz. Met Wim Mertens wordt de broedvogelinventarisatie in de Hobokense Polder verder voorbereid. Vervolgens wordt ook nog een kort overzicht gegeven van de voorbije activiteiten. We nemen zeker ook de nodige tijd voor bruikbare suggesties en opmerkingen. Een goed gevuld en niet te missen programma.

Praktisch:

13.30 u wandeling in het Hof ter Linden te Edegem met Marnix Lefranc. Samenkomst en vertrek op de parking in de Drie Eikenstraat, recht tegenover de Sint-Antoniuskerk en aan de ingang van de Lindendreef.

15 u wandeling in Fort V met Marc Hofman. Vertrek parking Kerkplein-Elsdonk, nabij de Prins Boudewijnlaan

16 u ARDEA wintervergadering in het lokaal van de vissersclub OTM Fort V, Edegem.

Dit lokaal, met zicht op het water van het Fort V, is één van de mooiste van Edegem.

Ingang via de parking op het Kerkplein te Edegem-Elsdonk. Vanaf hier de Parklaan oversteken en langs Fort V rechts af, achter het gebouw tot aan de trap van de vissersclub. Volg de ARDEA wegwijzers .

De vergadering eindigt rond 18.30 u., maar je kan nadien rustig gezellig napraten

Warme soep, wijn, frisdranken en belegde broodjes zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen.

Zorg dat je er bij bent!

PS: Geef ons tijdig een seintje om te melden met hoeveel je komt, via mail aanluc.vanschoor@scarlet.be of bel via gsm 0494/336 309. Zeker als je wil meerijden met iemand uit Hoboken, Wilrijk (of zelfs uit Berchem, Deurne) kunnen we zo op voorhand afspreken.

Alvast bedankt en hopelijk tot dan.
Namens ARDEA, Luc,Sonja, Joris, Marnix

vanaf zondag 15 september : vogeltrektellingen Hobokense Polder

Vanaf 15 sept. tot eind oktober zijn we weer tijdens de morgenden, tussen 8 en 12 u,present voor de 8e herfsttrektellingen .
Onze telpost behoort bij de meest aktieve in Vlaanderen en dit reeds vanaf 2006 !
We nemen in oktober ook weer deel aan de twee westeuropese simultaantellingen in het kader van Eurobirdwatch.
Deze tellingen staan zoals steeds open voor zowel kenners als leken.
Alle hulp bij het waarnemen en noteren is meer dan welkom !

Breng je kijker ,telescoop en vogelgids mee. Een plooistoeltje , drankje en tussendoortje zijn aan te bevelen.
Plaats : Scheldedijk Hobokense polder , bereikbaar via einde Petroleumkaai (parking auto) van waar je na 5 min wandelen de telpost bereikt .
Dat kan ook via de parking einde Scheldelei (Polderstad) na 15 min wandelen richting Scheldedijk.

verdere info en gegevens vind je op www.trektellen.nl of via
Luc Van Schoor 0494/33 6309


zaterdag 14 september

ARDEA herfstbijeenkomst – Fort 7 Wilrijk

Bijeenkomst :14.30 u ingang Fort 7 , Legerstraat 40 Wilrijk (nabij crematorium)

14.30 u wandeling olv Tuur Wuyts en Luc Van Schoor

Fort 7 en Schoonselhof vormen samen een belangrijk groengebied binnen het werkingsgebied van ARDEA . Daarom is dit bezoek een ideale kennismaking met een natuurreservaat dat niet vrij toegankelijk is
Fort 7 is het best bewaarde bakstenen fort van de oorspronkelijke Antwerpse verdedigingsgordel (1859) en heeft grotendeels de bestemming reservaatgebied op het gewestplan. Het is ook een volledig beschermd monument

Sinds 1985 wordt het Fort door Natuurpunt zuidrand Antwerpen(toen nog De Wielewaal) beheerd, waarbij vooral maaibeheer wordt toegepast om de natuurwaarde optimaal te houden.Onder de broedvogels vermelden we Fuut en IJsvogel (beide onregelmatig) Sperwer ,Boomkruiper en Grote bonte specht, Bosuil en Kleine bonte specht zijn regelmatige bezoekers vanuit het naastgelegen Schoonselhof.

16 u vergadering ARDEA in het afdelingslokaal De IJsvogel , Fort 7

Onze driemaandelijkse bijeenkomst staat open voor alle belangstellenden binnen het werkingsgebied. We evalueren de voorbije aktiviteiten en blikken in de toekomst.De lopende projecten worden toegelicht en opgevolgd ; nieuwe aktiviteiten worden voorgesteld en uitgewerkt.

  • We presenteren tevens een preview van de Slechtvalken-op-’t-Kiel filmreportage.

Al je voorstellen en bemerkingen rond de werking van ARDEA zijn van harte welkom op deze vergadering of voorafgaand via émail bij de coordinators

Dranken zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen . Na de vergadering is er nog tijd voor een leuke babbel tot 19 u .Zorg dat je er bij bent !

Luc Van Schoor luc.vanschoor@scarlet.be 0494/33 63 09
Joris Van Reusel info@jupiter24.be 0486/83 62 34

zondag 11 augustus 6.30 u :

Bezoek aan het vogelringstation De Kuifeend.

begeleiding : Luc Van Schoor 0494/33 63 09
ringers en gidsen : Ludo Roothaert en Ludo Benoy (conservator van de Kuifeend)

Rond half augustus is de najaarstrek van insectenetende zangvogels volop aan de gang en dan is het zeer interessant om eens bij een erkend vogelringstation op bezoek te gaan. Wat vangen ze in hun netten, hoe gaat het ringen precies in zijn werk en wat is het nut van dit ringwerk? Je komt het allemaal te weten deze voormiddag. De Kuifeend staat bekend om zijn jaarlijkse vangsten van bijzondere soorten als Waterrietzanger, Draaihals en IJsvogel om er maar enkele te noemen. Het gros van de vangsten betreft Kleine karekiet . Het zou leuk zijn om daarbij, ter vergelijking , een sterk gelijkende Bosrietzanger ernaast te zien…

praktisch vertrek Kiosplaats Hoboken om 6.30 u. We rijden kostendelend met eigen vervoer. Een klapstoeltje kan nuttig zijn tijdens het ringen. Lange broek en muggenmelk zijn ook aan te raden. Neem ook een verrekijker mee want rond het ringstation vliegt er vaak wat leuks rond. Einde rond 11 ter plaatse.

Geef je naam op bij Luc als je meewil . Ingeval dit bezoek wegens regenweer niet doorgaat kunnen we je tijdig verwittigen.