Namens ARDEA bedanken we iedereen voor zijn/haar inbreng tijdens het eerste werkjaar van onze vogelwerkgroep. We zien je graag terug op onze toekomende activiteiten en wensen je een gezond en vogelrijk 2014 !smiley
Luc & Sonja