Zondag 30 maart 2014

Vogelexcursie naar de Kalkense Meersen

Gids en inschrijven: Marnix Lefranc, 0499/23 01 91

Al van oudsher vormen de Kalkense Meersen een uitgestrekt en rijk natuurgebied langsheen de Schelde, op een boogscheut van Gent. Met duizend hectare aaneengesloten laaggelegen weiland, doorploegd met sloten en poelen in een oude meander van de Schelde vormen de Kalkense Meersen een bijzondere broed- en overwinteringsplaats voor vele weidevogels, wat het gebied overigens de status van Europees vogelrichtlijngebied opleverde.
Naar aanleiding van het Sigmaplan werd een beperkt deel ingericht als overstromingsgebied. Door het water meer armslag te geven is de regio van Gent tot Dendermonde beter beschermd wanneer een stormvloed het water doet stijgen.

In de Bergenmeersen (een deelgebied van de Kalkense Meersen) zijn de werken sinds april 2013 voltooid. Het gebied wordt nu met de getijden dagelijks overstroomd. We gaan er kijken hoe de natuur er zich aan het ontwikkelen is. Ook andere gebieden zoals de Paardenweide, een nat grasland dat bij hoge waterstand onder water komt te staan, worden bezocht.
We zullen er heel wat vogels (o.a. grutto’s) kunnen observeren die al terug zijn uit hun overwinteringsgebied of die nog op doortrek zijn. Het wordt een goed gevulde dag en een niet te missen activiteit!

Praktisch:
Afspraak om 8.30 u op de parking onder de viaduct aan ’t Spant, Boomsesteenweg 335 in Wilrijk. Kostendelend vervoer aan 7 eurocent/km. Om te garanderen dat iedereen kan meerijden, is inschrijving op voorhand verplicht. Einduur om 18 u aan ’t Spant.
Deelnemen voor een halve dag (voor- of namiddag) is ook mogelijk na overleg met de gids. Uiteraard moet je dan zelf voor vervoer zorgen.
Meebrengen: picknick, kijker, telescoop, vogelgids, warme en regenbestendige kledij, stevig schoeisel of laarzen bij regenweer

foto Luc Van Schoor