Hieronder vind je chronologisch de voornaamste vogelwaarnemingen in de ARDEA regio. Deze doorlopende lijst wordt stelselmatig aangevuld met de recentste waarnemingen zonder dat deze in nieuwe berichten worden medegedeeld. Het is dus aangeraden om deze waarnemingslijst regelmatig te raadplegen.

2014

21.04
Zwarte wouw , 1 ex. om 9.30 over Hob.polder en 1 ex. om 9.48 u over LO Zwijndrecht . waarnemingen tijdens trektelling HP (Luc Van Schoor , Joachim Pintens, Walter De Weger)
Kraanvogel , 4 ex thermiekend over LO om 11.30 (Luc VS,Joachim P.,
Walter DW, Frans Merckx)
Bruine kiekendief ; 4 ex.(1 man , 3 wijf.) doortrekkend langs telpost HP
Beflijster , 1 ex. over tuintelpost Edegem ( Leo Janssen)

20.04
Reuzenstern , om 9.48 u vloog er bij Kruibeekse polder een ex. over de Schelde naar NO .(foto Wim Deloddere) Er was vandaag geen trekteling langs de Hob.polder zodat we mogelijk deze topper hebben gemist.

Grote zilverreiger , om 17.07 u vlogen er 7 ex. langs de Schelde te Hoboken-Moretusburg (foto Joachim Pintens)

19.04
Visarend , om 9.55 u over linker Scheldeoever, vanaf telpost HP (Luc VS, Joachim P.,Kathy De Lange)
foto : Joachim Pintens

Lepelaar , 4 ex over Fort Burcht vanaf trektelpost HP ( Luc VS)
Visdief , 2 ex. over Schelde ZW , vanaf trektelpost ( Luc VS,Joachim P.,Kathy De Lange

18.04
Purperreiger : 1 ex om 7.55 u over HP en Naftaweg en 2 ex. om 9.05 over LO- Burcht trekkend (Luc Van Schoor)
Dwergmeeuw :2 ex . over Schelde doortrekkend (Luc VS)
Regenwulp : groepje van 9 ex. over LO-Burcht vliegend (Luc VS)
Lepelaar : 2 ex. over Fort Burcht ( Luc VS)

17.04
Lepelaar , 1 ex. zw over Schelde-Hoboken (Luc VS,Joachim P.,Walter De Weger)
Grote zilverreiger,1 ex. over HP-Schelde (Luc VS,Joachim P.,Walter De Weger)
Huiszwaluw ; 27 ex. (4,5,18 ex. rondtoerend rond windmolens Ytonfabriek-Burcht

16.04
Visarend ,1 ex. om 11.35 laag over HP (Luc Van Schoor,Walter De Weger,Kathy De Lange, Joachim Pintens)
Bruine kiekendief , 1 man. en 1 wijfje overvliegend tijdens trektelling HP (Luc VS,Walter De Weger, Kathy De Lange)
Visdief ,1ex. over Schelde ZW (Luc VS, Walter De Weger,Kathy De Lange)
Huiszwaluw , 8 ex. over LO doortrekkend (Luc VS , Joachim Pintens)

15.04
Lepelaar, 1 over Fort Burcht vliegend naar N. (Luc Van Schoor)
Regenwulp , 3 hoog over HP vliegend (Luc VS)
Zwartkopmeeuw , 68 ex. overvliegend tijdens trektelling HP (Luc VS)
Grasmus ,2 ex. mogelijk eersten van dit jaar in HP (Luc VS)

13.04
Regenwulp : vlucht van 12 ex. over Burcht tijdens trektelling (Luc VS)
Lepelaar ;1 ex. NO over Schelde – Hob.polder (Bert Mertens ,Luc VS)
IJsvogel , 1 ex. Schoonselhof (Eddy Schild)
Cettis zanger , Rallegat-Hobokense polder (Anthony Hollebeke)

12.04 ,
Bokje , opgestoten uit grasveld naast groot rietveld-Hobokense polder (Luc Van Schoor)
Rietzanger ; 1 ex zingend in groot rietveld-Hobokense polder (Luc VS)
Kleine Bonte specht ; 1 man roepend nabij Rallegat- HP (Luc VS)
Koekoek ; 1 ex roepend vanuit graspolder-HP (Luc VS)
Cetti s zanger ; 1 ex. zingend Rallegat N.-HP (Luc VS – Danny Jonckheere)
IJsvogel ,1 ex. Fort VII Wilrijk (Eddie Schild)

9.04
Cettis zanger ,1 ex. Rallegat -Hob. polder (Thibaud Vandaudenard)

7.04 tijdens trektelling Hobokense polder :
Purperrreiger 10.47 u 1 ex. hoog over NO. (Luc Van Schoor,Joachim Pintens)
Ooievaar 11.10 u ,1 ex. over HP thermiekend ( Luc VS, Joachim P.)
foto : Joachim Pintens

Beflijster ,1 man. fouragerend in graspolder HP (Luc VS, Joachim P.)
foto : Joachim Pintens

5.04
Visdief , 1 ex. over Schelde ZW (Luc VS)
Kleine plevier , 1 ex . naar NO ( Luc VS)
Boomklever ; 1 ex. op toepje dode populier HP (Luc VS)
Zomertaling , 1 man op Broekskot-Hob.polder (André Van Langenhove,Danny Jonckheere) foto : André Van Langenhove

3.04
Kleine plevier, 1 ex. over Schelde doortrekkend NO .
Oeverzwaluw , idem . beide eerste waarnemingen 2014 langs trektelpost Hobokense polder (Luc Van Schoor)
Zwarte specht :17 u ging mooi zitten in de boom en vloog nadien richting Burcht (Danny Jonckheere)
Beflijster , 1 ex. alarmerend graspolder – Hob.polder ((Peter Bastiaensen)
Ooievaar : 17.25 u ,2 ex overvliegend ZO – Kielpark (Jan De Bie)
Grauwe gans : koppel met 7 pulli – Hobokense polder (Peter Bastiaensen)
foto : Peter Bastiaensen

Cetti”s zanger : nog steeds aanwezig op Rallegat N. (Peter Bastiaensen)
eerste waarneming op 13.03 (Luc Van Schoor)
foto : Guy Borremans

2.04
Visarend , 1 ex. vloog over Schelde en ging mogelijk pleisteren in of langs Polderbos -Hobokense polder (Luc Van Schoor , Walter De Weger)
foto : Walter De Weger

Beflijster , 3 ex. over Schelde , trekteltelpost en HP vliegend (Luc VS, Walter DW)
Gele Kwikstaart , 1 ex langs trektelpost HP. (Luc VS, Walter DW) Voor de drie bovengenoemde soorten eerste waarneming 2014 – telpost HP
Beflijster : 1 ex. alarmerend , Hobokense polder (Peter Bastiaensen)
Bosuil : 1 ex roepend Middelheimpark Antw. Tim Vochten)

1.04
Nachtegaal : 1 vroeg ex. zingend nabij Metaalstraat ,Hobokense polder (André Van Langenhove)

31.03
Zwarte wouw , doortrekkend langs Schelde en tektelpost HP (Luc VS, Walter DW)
foto : Walter De Weger
23.03
Krooneend , een koppel over Schelde vliegend naar NO l, nieuwe soort voor trektelpost HP (Luc Van Schoor)

15.03
Ooievaar , 1 ex. langs Scheldevallei – trektelpost HP (Luc Van Schoor)