Zondag 11 mei, 8 u – extra activiteit (niet vermeld in ARDEA bulletin 02)

Vogelexcursie Mastenbos Kapellen

Gids: Robert Wynants

Begeleiding Luc Van Schoor 0494/336309 –luc.vanschoor@scarlet.be
Bevestig je deelname via een berichtje

Het “Mastenbos” is met z’n 150 hectare een afwisselend gebied met bos, zandige heivlaktes, ruige grasvlaktes, bosranden en resten van vroegere boomaanplantingen. Je wandelt deels ook door oude bomendreven van een vroeger landschapspark.

Sinds de Vlaamse overheid het Mastenbos in 1999 aankocht, is er serieus werk gemaakt van duurzaam natuurbeheer. Het doorgedreven heidebeheer wierp reeds haar vruchten Zo behoort de zeldzame nachtzwaluw weer tot de broedvogels.
Daarnaast zijn ree,spechten en een populatie Bonte vliegenvanger hier de blikvangers. Ze broeden er in nestkasten en jaarlijks worden de jongen geringd. Zo mogelijk is dit ook vandaag het geval. De Bonte vliegenvanger is met ca 600 paren een schaarse broedvogel in Vlaanderen met enkele kerngebieden in Noordelijke en oostelijke kempen. Het Mastenbos is daarom een geschikte plek om kennis te maken met deze bijzondere zomervogel .

Voorts kun je in het domein ook heel wat cultuur en geschiedenis opsnuiven. Meer zelfs… De groene pracht herbergt tientallen Duitse bunkers uit de Groote Oorlog met een onderkomen voor vleermuizen tijdens de winter én maar liefst 4,8 km unieke loopgraven uit de periode 1914-1918

Robert Wynants is onze beste gids . Zorg dat je erbij bent !

Practisch :

● Afspraak om 8u op de parking onder de viaduct aan ’t Spant, Boomsesteenweg 335 in Wilrijk. We zijn hier terug rond 13 u

● Kostendelend vervoer aan 7 eurocent/km.

●meebrengen : kijker , vogelgids , regenbestendige kledij en stevig schoeisel

PS Bij slecht weer wordt deze excursie mogelijk afgelast Bij twijfel bel zaterdagavond naar Luc