ARDEA Lente-programma 2014

In deze agenda vind je een bondige aankondiging van de eerstkomende activiteiten Voor meer info over de excursiegebieden of doelen zie de betreffende berichten onder “Vogelexcursies” of andere categorie

11 mei , 8 u – Vogelexcursie Mastenbos Kapellen

Gids: Robert Wynants
Begeleiding: Luc Van Schoor 0494/336309 –luc.vanschoor@scarlet.be
Bevestig je deelname via een berichtje

Het “Mastenbos” is met z’n 150 hectare een afwisselend gebied met bos, zandige heivlaktes, ruige grasvlaktes, bosranden en resten van vroegere boomaanplantingen. We gaan er de Bonte vliegenvangers opzoeken die er broeden.Robert Wynants is onze beste gids . Zorg dat je erbij bent !

Afspraak om 8u op de parking onder de viaduct aan ’t Spant, Boomsesteenweg 335 in Wilrijk. We zijn hier terug rond 13 u. Kostendelend vervoer aan 7
eurocent/km .
meebrengen : kijker , vogelgids , regenbestendige kledij en stevig schoeisel

PS Bij slecht weer wordt deze excursie mogelijk afgelast Bij twijfel bel zaterdagavond naar Luc

18 mei , 8 u – Plassengebied Nieuwkoop in Zuid Holland

Gids: Luc Van Schoor – gsm: 0494/336309
Leiding: Rudy Van Cleuvenbergen – 03/4640557

Vandaag trekken we naar het Groene Hart van Nederland. Luc en Rudy leiden ons naar en door een drietal uiterst waardevolle ,vogelrijke, water- en moerasgebieden.Het programma voorziet in enkele aantrekkelijke en boeiende wandelingen die elke vogel-en natuurliefhebber zeker zullen aanspreken

afspraak: om 8u stipt op de Bist (we rijden kostendelend met eigen wagens), terug in Wilrijk omstreeks 19u30
meebrengen: picknick, vogel- en plantengids (optioneel), kijker, telescoop, fototoestel, bij droog weer volstaan stevige wandelschoenen (bij regen zijn laarzen aan te raden) en gepaste kledij.

9 juni , 8 u Tiengemeten : Vogels, wilde natuur en eilandgevoel

Gids: Rudy Van Cleuvenbergen – 03/4640557
Leiding: Luc Van Schoor – gsm: 0494/336309

Wat Natuurmonumenten in het Hollands diep tot stand heeft gebracht kan alleen in Nederland : een eiland met landbouw volledig transformeren naar een natuurgebied van allereerste orde ! Je moet het zien om het te geloven.

afspraak:vertrek met eigen wagens (kostendelend) vanop de Bist te Wilrijk om 8u stipt; terug in Wilrijk rond 19.30u
meebrengen:gepast geld (4,5 euro) voor de veerpont; stevige wandelschoenen of laarzen; aan het weer aangepaste kledij; lunchpakket en drank (’s middags vermoedelijk picknick in open lucht); verrekijker en loepje; eventueel fototoestel en veldgidsen

14 juni ,14 u ARDEA Zomerbijeenkomst in Hove

Gebiedsverkenning en infomoment

coordinators : Luc Van Schoor – 0494/336309
Joris Van Reusel – 0486/836234

Naar goede gewoonte houd de regionale vogelwerkgroep een seizoensbijeenkomst waar iedere vogelliefhebber-ster van harte welkom is. Na de vorige edities in Wilrijk , Edegem en Hoboken is het nu het nu de beurt aan Hove.

Dankzij de vriendelijke hulp van natuurpunter Wim Van Deynze , waarvoor onze gemeende dank,beschikken we deze namiddag over een geschikte lokatie in het gemeentelijk ontmoetingcentrum De Margkraaf te Hove.

Zoals gebuikelijk koppelen we een ARDEA-vergadering aan een wandeling in een nabijgelegen natuurgebied. Daarom nemen we een kijkje in de bossen van Hove

Wandeling Uilenbos
Start om 14 u. Kapelstraat 8 Hove ,parking De Markgraaf,vlak bij de kerk.

We maken eerst een rustige wandeling in het mooie Uilenbos . Dit domein dat deel uitmaakt van een groter complex van de domeinbossen van Moretus (Boechout) is een gesloten OCMW gebied dat enkel met een speciale vergunning kan bezocht worden. Het natuurgebied vormt een afwisseling van oud eiken- beuken- en elzenbroekbos met tussendoor enkele ruigtes. Het ganse gebied is zeer waardevol omwille van het landschappelijk karakter ,de uitbundige voorjaarsflora , het reeen bestand, hazelworm, en de rijke vogelpopulatie waarbij soorten als Wespendief, Buizerd, Sperwer , Bosuil ,Zwarte-,Middelste- en Kleine bonte specht , Koekoek en Boomklever voorkomen ,en waar gedurende het voorbije jaar zelfs Zwarte wouw en Paapje werden waargenomen.

ARDEA Vergadering
Start om 16 u . Kapelstraat 8 Hove ,parking De Markgraaf , vlak bij de kerk.

Luc Van Schoor en Joris Van Reusel stellen met PPT projectie de kalender met de zomer en herfst activiteiten van 2014 voor. We hebben heel wat in petto voor jullie : boeiende vogelexcursies, najaarstrektellingen, een vogeltrekweekend aan de Noordfranse kust, een toekomstje cursus en onderzoek rond uilen enz..

Vervolgens wordt ook nog een kort overzicht gegeven van de voorbije ARDEA activiteiten, acties en waarnemingen. We nemen zeker ook de nodige tijd voor vragen,bruikbare suggesties en opmerkingen.En natuurlijk is er ook plaats voor een gezelige babbel bij pot en pint (aan democratische prijzen)

Een goed gevuld en niet te missen programma dus dat elke vogel-en natuurliefhebber kan boeien. Zorg daarom dat je erbij bent !

Hou deze dag zeker vrij …Iedereen welkom !