Zo.18 mei 2014, 8u

Vogelexcursie Nieuwkoopse plassen- Zuid Holland.

Gids: Luc Van Schoor- gsm: 0494/33.63.0
Leiding: Rudy Van Cleuvenbergen -03/464 05 57-rudy.vancleuvenbergen@skynet.be

Vandaag trekken we naar het Groene Hart van Nederland. Het Nieuwkoopse en Noordense plassengebied is een uniek natuurgebied in Europa .Nieuwkoop ligt er letterlijk midden in en bestaat voor 20% uit water.

Het programma voorziet enkele aantrekkelijke en boeiende wandelingen die elke vogel- en natuurliefhebber kunnen aanspreken .Luc en Rudy leiden ons naar en door een drietal uiterst waardevolle water- en moerasgebieden , waaronder één dat nog in de kinderschoenen staat.

We beginnen deze bijzondere excursie met een bezoek aan natuurgebied Ruygeborgh, een parel in het Nieuwkoopse Plassengebied. Ruygeborg is nieuwe natuur (2013) en zal zich de komende jaren flink gaan ontwikkelen tot een kleinschalig, gevarieerd, nat natuurgebied met een open uitstraling.. In dit afwisselende landschap met modderige vlakten en rietvelden voelen veel verschillende vogels zich thuis. Roerdomp, snor en blauwborst verstoppen zich in de rietkragen. Kluten, waterrallen en lepelaars zoeken de slikranden op. Tijdens de voorbereiding liet de Zwarte ibis zich hier mooi zien

Na de middagpauze , bij mooi weer op een terras (met zicht op een kok-en visdiefeiland !) trekken we naar de Groene Jonker. Dit 107 ha grote poldergebed werd in 2007 ingericht tot een afwisselend water- en rietland met variabel waterpeil. Het nieuwe natuurgebied ontwikkelde zich sindsdien snel tot één van de mooiste landschappen van Zuid Holland. Via een wandelpad met observatiepunten doorkruisen we het waterrijk gebied met zijn grote plas, ruisende rietkragen en natte graslanden. Deze afwisseling in natuur zorgt voor een bijzonder gezelschap van weide- en watervogels. Naast broedvogels als Roerdomp, Geoorde fuut, Zomertaling en Snor (min.7 zangposten op 1 mei ll.!) komen hier o.a. Lepelaar, Zwarte stern en Purperreiger voedsel zoeken. In 2013 werden rond deze tijd zeldzame soorten als Witwangstern, Witvleugelstern en Steltkluut waargenomen. De Groene Jonker is dan ook een hotspot voor veel vogelaars uit binnen- en buitenland.

De nabijgelegen Nieuwkoopse plassen is een uiterst waardevol laag veengebied met uitgestrekte rietlanden, hooilandjes en moerasheide. De huidige populaties van Purperreiger, Groenknolorchis en Noordse Woelmuis behoren tot de belangrijkste van Nederland. We wandelen langs het plassengebied en door polder De Haeck. Lusthof De Haeck is een beschermde Polder die zo’n zestig jaar geleden door een natuurliefhebber is aangelegd als lusthof. Het is een prachtig stukje natuur met water, bos en drassige paden. De bodem is als een spons, er groeien verscheidene veenmossen, Gagel en Zonnedauw. Bij de vele broedvogels horen ook Ransuil en Wielewaal. Via een schitterende wandeling met paadjes, bruggetjes en doorkijkjes lopen we langs de verschillende natuurtypes van de Nieuwkoopse plassen; bos, open water met waterlelies, eeuwenoude legakkers, graslandjes en rietvelden.
Met het verwacht zonnestraaltje erbij is dit werkelijk Holland op zijn mooist.

Niet te missen dus !

afspraak
: om 8u stipt op de Bist (we rijden kostendelend met eigen wagens), terug in Wilrijk omstreeks 19u30.
mee te brengen: picknick, vogel- en plantengids (optioneel), kijker, telescoop, fototoestel, bij droog weer volstaan stevige wandelschoenen (bij regen zijn laarzen aan te raden) en gepaste kledij.