NP Hobokense polder + NP Aartselaar ism ARDEA

Zaterdag 6 sept. 2014 om 9 u

Daguitstap naar de Kesselse Heide en de Jutse Plassen

Gids en leiding: Marnix Lefranc, 0499/23 01 91

Het provinciaal groendomein Kesselse Heide (79 ha) is een stuk Kempens landschap zoals het vroeger was. Naast een kleurrijke afwisseling van struikheidevlakten die in deze periode van het jaar in bloei staan en de heide paars kleuren zijn er ook nog zandvlakten, vennen, loof- en naaldbossen. We wandelen er onder leiding van één van de domeinwachters door een stuk landschap dat zeldzaam geworden is in Vlaanderen. De schapen die er rondlopen zorgen er voor het natuurbeheer: ze begrazen de heide en bewaren zo het authentieke karakter van het gebied. We zullen er heel wat heideplanten aantreffen: struikheide, dopheide, pijpestrootje maar ook gagel, zonnedauw en beenbreek. De vennen zijn geschikte plaatsen om libellen te zoeken en er is veel kans om een boomvalk te zien die op jacht is naar libellen. Enkele andere vogelsoorten die we in de kijker kunnen krijgen, zijn boompieper, boomleeuwerik, kuifmees en zwarte specht.
’s Middags verorberen we onze zelf meegebrachte picknick op een terras in de buurt van de Kesselse Heide. In de namiddag bezoeken we een minder gekend gebied in Koningshooikt, nl. de Jutse Plassen (11,3 ha). Het gebied is een retentiebekken op de Itterbeek en kan tot 60.000 m3 water bergen. Hiermee worden de woonkernen in de buurt van de Itterbeek van overstroming gevrijwaard. Sinds de aanleg in 2006 is het geëvolueerd tot een prachtig stukje natuur. Vogels die we er kunnen aantreffen, zijn visdiefje, blauwborst en zomertortel. Tijdens ons bezoek zullen we ongetwijfeld al enkele soorten aantreffen die op trek zijn: witgatje, oeverloper, groenpootruiter, tureluur, …
Deze uitstap is een initiatief van Natuurpunt Aartselaar m.m.v. Natuurpunt Hobokense Polder en Vogelwerkgroep ARDEA.

Praktisch:
Afspraak om 9 u op de parking aan ’t Spant, Boomsesteenweg 335 in Wilrijk. Kostendelend vervoer aan 7 eurocent/km. Om te garanderen dat iedereen kan meerijden, is inschrijven op voorhand verplicht. Einduur omstreeks 17 u terug aan ’t Spant. Deelnemen voor een halve dag (voor- of namiddag) is ook mogelijk na overleg met de gids.
Meebrengen: picknick, kijker, vogelgids, plantengids, plantenloupe en stevige wandelschoenen.