Rode wouw broedt voor het eerst in het Dijleland

vr 24/10/2014 – 14:35 Luc De Roy

Afgelopen zomer heeft een koppeltje rode wouw met succes jongen grootgebracht in het Dijleland. Het zou de eerste keer zijn dat dat gebeurt. Het laatste geslaagde broedgeval van de soort dateert van 1998 en vond plaats in Ursel in Oost-Vlaanderen.

In het voorjaar werden in het Dijleland regelmatig rode wouwen waargenomen en in de tweede helft van april werden vogels gezien die baltsgedrag vertoonden en een nest bouwden.

“Vanuit de lokale natuurstudiegroep werd de nestplaats gelokaliseerd en werden contacten gelegd met de eigenaar en terreinbeheerder teneinde toevallige verstoring van de nestsite te voorkomen”, zegt Natuurpunt-vrijwilliger Pieter Moysons. “Met Natuurpunt Studie werd overeengekomen om de gegevens uit de ruime omgeving op waarnemingen.be onder embargo te plaatsen, zodat de vogels niet overbodig gestoord werden.”

Die strategie had succes, want in mei werd een broedende vogel gezien en een maand later zaten twee “forse donsjongen” in het nest, waarvan er zeker een uitvloog in augustus.

Alles wijst erop dat nog nooit eerder is vastgesteld dat de rode wouw in het Dijleland broedde. “Maar ook in de rest van Vlaanderen is de soort altijd een slechts toevallige broedvogel geweest”, zegt Moysons. “De laatste gevallen waren een broedend paar in Ursel in Oost-Vlaanderen in 1998 en een mislukt broedgeval in Ieper in West-Vlaanderen in 2000.”

Ook in Nederland broedt de rode wouw slechts sporadisch. Het Waalse verspreidingsgebied beperkt zich hoofdzakelijk tot een 20 tot 50 kilometer brede band langs de Duitse, Luxemburgse en Franse grens.

De soort broedt in grote delen van Centraal- en Zuid-Europa, en vooral in Frankrijk en Duitsland leeft een grote populatie. Daarnaast komen er ook rode wouwen voor in de Kaukasus, Wit-Rusland en Noord-Afrika.

De soort staat op de Rode Lijst als “bijna bedreigd”. Wijzigend landgebruik en vergiftiging door pesticiden en bestrijdingsmiddelen voor knaagdieren zijn grote vijanden van de soort, net als het gebruik van de ontstekingsremmer diclofenac bij vee.