We raden volgende interessante vogelexcursie aan bij alle ARDEA-genoten :

Zondag 7 december – 8.00 u.
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Op zoek naar de Kleine rietgans en bezoek aan
enkele Nederlandse vogelgebieden
Kleine rietgans : foto Rudy Vansevenant

Het is al weer enkele jaren geleden dat
we in onze kustpolders op zoek gingen naar de Kleine Rietganzen. Deze grauwe
gansjes hebben hun broedgebied op Spitsbergen;
ze komen de winter doorbrengen in Denemarken, Friesland en in onze
Oostkustpolders. En wie kan er ons beter op deze tocht begeleiden dan Eckhart
Kuijken en zijn vrouw
Christine? Al sinds vele tientallen
jaren volgen zij het wel en wee van deze ganzenpopulatie en hierover zijn er
van hun hand tal van interessante publicaties in verschillende nationale en
internationale tijdschriften verschenen. Wij zullen elkaar op het marktplein in
Damme ontmoeten en daar zal Eckhart ons de meest recente gegevens over deze
vogelpopulatie bezorgen en toelichten.
Daarna neemt hij ons met de wagens mee op sleeptouw
langs de kleine polderwegen tussen Damme, Oostende en Blankenberge op zoek naar
groepen overwinterende Kleine rieten, waarbij we uiteraard ook de andere daar
overwinterende ganzen-, eenden- en vogelsoorten niet uit het oog zullen verliezen.Tegen de middag piloteert Eckhart ons naar het bezoekerscentrum in de Uitkerkse
Polder, waar we onze boterhammen kunnen opeten met een drankje of een soepje
dat daar te verkrijgen is.

natuurgebied De Blikken , foto Rudy Vansevenant

Na de middag steken we de grens over om
kennis te maken met enkele interessante Nederlandse vogelgebieden. Eerst
bezoeken we de Sophiapolder, nabij Oostburg. Het is een natuurgebied dat enkele
kreken omvat en dat vanaf het jaar 2006 ingericht werd als natuurcompensatie voor
de verdieping van de Westerschelde. In de winter is het een uitstekende
overwinteringpslaats voor talrijke eenden, ganzen en steltlopertjes; het is tevens een gekende slaapplaats voor de
Kleine zwanen die er in de omgeving foerageren. We maken hier een kleine
wandeling. Vervolgens gaan we naar De Blikken, een
weilandenreservaat van 45 hectare dat doorkruist wordt door een aantal
watertjes en kreekjes. In het gebied bezoeken we twee schuilhutten van waaruit
we de daar pleisterende wintergasten kunnen observeren: Kolgans, Brandgans, Grauwe gans,
Smient, Wintertaling,Bergeend en andere soorten zijn hier zeker van de partij.
Heel frequent is hier ook de Slechtvalk te zien. Tegen het donker aan keren we
huiswaarts om omstreeks 18.00 u. terug op de Bist aan te komen.

Afspraak: om 8.00 u op de Bist te Wilrijk. kostendelend rijden ((0,05 cent/km)
Meebrengen: verrekijker, telescoop,
lunchpakket, laarzen bij regenweer.

Leiding: Rudy Vansevenant – 015/32 08
05 – 0475/49 03 68
Gidsen: vm: Eckhart Kuijken en
Christine Verscheure
nm: Rudy Van Cleuvenbergen
03/464 05 57 (enkel ’s avonds)