Zondag.1 februari 2015, 7u45

Bustocht Zeeland en Zuid-Holland – Natuurpunt Zuidrand Antwerpen i.s.m ARDEA

Gids: Rudy
Van Cleuvenbergen (03/464 05 57, enkel ’s avonds)
rudy.vancleuvenbergen@skynet.be

Leiding: Walter Van
Spaendonk(03/480.54.24 of 0479/98.57.77)

We gaan op zoek naar vogels in het noordelijk deel van
Zeeland en zuidelijk deel van Zuid-Holland. Waar juist, dat zullen de
voorbereidingen moeten uitwijzen. Brouwersdam, de verbinding tussen de 2
betrokken Nederlandse provincies, is de enige zekerheid. Een aantal van
volgende klinkende namen kunnen aan bod komen: Den Bommel, Slikken van Flakkee,
Polders van Goedereede, Prunjepolder, Zonnemeire, Caissons, enz. Op de akkers
en de weilanden speuren we naar Kleine en Wilde Zwaan, Kol-, Toendrariet-,
Brand- en Rotgans en de Goudplevier. De fijnproevers hopen op de Roodhalsgans
of een andere zeldzaamheid.

De waterkant
levert zeker een aantal steltlopers op als daar zijn Bonte en Paarse
strandloper, Kanoet, Steenloper en Rosse grutto. We zullen proberen enkele grote
witte gasten (Zilverreigers en Lepelaar) te lokaliseren. De Slechtvalken nemen
toe, terwijl we hopen dat tegenovergestelde tendens bij de Ruigpootbuizerd en
het Smelleken zal gebroken worden. Op het water verwachten we de klassieke
eenden en op de Noordzee de Roodkeelduiker en nog enkele rariteiten, wie droomt
er niet van een groepje Ijseenden of een Kuifduiker.

De
aandachtige lezer heeft gezien dat we weer een Rudy als gids hebben, maar deze
keer is het Van Cleuvenbergen, een vaste waarde in het klein pelotonnetje van
onze gidsen. We bedanken Rudy Vansevenant voor de vele Zeeland- en
Goeree-Overflakkeetochten en hopen dat hij er zal bij zijn.

Rond de middag spreken we onze boterhammetjes aan in een
warm cafeetje. Schrijf tijdig in en zorg voor een extra jas of pullover.

afspraak:om 7u45 stipt vertrekt de bus
aan de Bist te Wilrijk, en we zijn terug ten laatste om 19u. Wie mee wil stort
voor 23 januari €18/persoon, jongeren tot 12j. gaan gratis mee en studenten
betalen €15. Gezinnen betalen nooit meer dan €50. Gelieve het bedrag over te
schrijven op rekeningnummer 979-9767547-40 van Natuurpunt Zuidrand met
vermelding van de namen van de deelnemers en een telefoonnummer (liefst gsm).

mee te brengen:verrekijker, telescoop,
vogelgids, fototoestel, warme regenvrije kledij en schoeisel, picknick en
enkele euro’s voor soep en/of drank