ARDEA Vogelfoto van het
jaar, eerste ronde lente 2015

Bij een vogelwerkgroep horen vogelfoto’s. Daarom start ARDEA met een
zoektocht naar de vogelfoto van het jaar. Jaarlijks kunnen fotografen in twee
ronden, ter gelegenheid van onze lente- en herfstbijeenkomst telkens 5
vogelfoto’s indienen voor deelname aan de presentatie.

De aanwezigen op deze bijeenkomsten kiezen via een naamloze stemming drie
voorkeurfoto’s, à rato van 3 punten voor fotokeuze 1, 2 punten voor foto 2 en 1
punt voor foto 3. Per ronde dingen de 5 hoogst gequoteerde vogelfoto’s mee voor de
eindronde, waar uit de 10 foto’s de vogelfoto van het jaar wordt gekozen.

Voor de eerste ronde ontvingen we inzendingen van 6 “huisfotografen” die
elk 5 foto’s doorstuurden. Hartelijk dank aan Guy Borremans, Jan Rose, Julien
Dua, Kathy De Lange, Luc Van Schoor en Walter De Weger voor hun deelname.

Als slot van de succesrijke ARDEA lentebijeenkomst (4 april) werden de
30 vogelfoto’s alfabetisch per soort getoond aan de aanwezigen die zichtbaar
genoten van de knappe beelden. De 20 aanwezigen die nadien mee stemden kozen
samen 20 vogelfoto’s.
Dat gaf volgende quotering met het aantal behaalde punten
per foto :

Papegaaiduiker (20), koolmeesjes
(17), ijsvogel (16), blauwe reiger (13), baardmannetje (12), noordse sternen
(6), ransuil (5), roerdomp (5), buidelmees (4), jan van gent 2 (4), blauwstaart
(3) zilvermeeuw 2 (3), futen (2) , grote gele kwikstaart (2), lepelaar (2),
steenuil 2 (2), goudvink (1), groene specht (1), kanoeten (1), zwartkopmeeuw (1). De 20 ingediende stembriefjes liggen ter inzage.

Volgende vijf hoogst gequoteerde foto’s dingen dus
mee voor de vogelfoto van het jaar tijdens de eindronde op 26 september 2015 :