2e ARDEA Vogeltoer – 2 mei 2015

Regionale
ronde langsheen de beste vogelplekjes !

Info
en begeleiding: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09

ARDEA
biedt een hele dag “vogelkijken” aan.!

Vanaf zonsopgang tot de avond bezoeken we opeenvolgend verschillende natuurgebieden
van Hoboken tot Hove. We trachten tijdens de wandelingen en verplaatsingen
zoveel mogelijk vogels te spotten in onze regio en noteren daarbij alle
plaatselijke en overvliegende vogels, auditieve waarnemingen inbegrepen. Per
gebied kruisen we alle waargenomen
soorten aan op de vogellijst. Na de laatste avondwandeling wordt de definitieve
soortenlijst opgemaakt tijdens een slotdrink.

Dit is een groepsactiviteit
voor jong en oud, en dus geen wedstrijd. Iedere vogelliefhebber(ster), van leek
tot kenner, is welkom gedurende de ganse dag of een deel ervan. Je kan telkens
na een wandeling meefietsen naar de volgende startplaats of er met de wagen
naartoe rijden.

Programma:

7 u- 9 u 30 : Broedvogels in de Hobokense Polder:
Tijens de vroegochtendexcursie gaan op
zoek naar o.a Blauwborst , Waterral en Koekoek en wellicht nog veel meer
vogelzang als het weer een beetje meezit.

afspraak:
7u parking einde Scheldelei ,Polderstad-Hoboken

9.30 u- 12 u:
Vogeltrektelling Hobokense Polder
Je kunt deelnemen aan de laatste lentetrektelling van dit jaar.
Vanop de Scheldedijk komen ongetwijfeld andere vogelsoorten in de kijker. Bij
zonnig weer verwachten wij ook roofvogels.
Afspraak: 9.30 u parking einde Scheldelei, Polderstad – Hoboken.Een
plooistoeltje en telescoop kunnen van pas komen.

13 u -14.30 u: Fort VII Wilrijk
In het Fort, dat wordt beheerd door Natuurpunt Zuidrand Antwerpen,
komen zowel zang- als watervogels aan bod. Het natuurreservaat is niet vrij
toegankelijk, maar voor dit ARDEA-bezoek staat de poort open.
Afspraak: 13 u ingang Fort VII, Legerstraat Wilrijk.
Picknick mogelijk vanaf 12.30 u in lokaal De IJsvogel-Fort VII. Dranken ter
plaatse verkrijgbaar.

15 u -16.30 u: Cleydaelhof te Aartselaar
Het Cleydaelhof is een 35 ha groot natuurgebied dat deel uitmaakt
van de oude bossen rond het kasteel Cleydael. Het gevarieerd landschap met oude
bospercelen, weilanden en een rietveld, trekt heel wat zangvogels aan.
Afspraak: 15 u Parking Cleydaelhof, ingang Zinkvalstraat (zijstraat van de
Cleydaellaan) Aartselaar.

17 u -18.30 u: Hof ter Linden te Edegem
Het kasteeldomein is sinds 2012 publiek domein geworden en vormt
samen met Fort V een groene zone van ongeveer 90 ha. Het domein bestaat uit een
kasteelpark met vijver en daarbij
aansluitend een bosgedeelte. ARDEA bezocht het al eerder voor
spechtenonderzoek.
Afspraak: 17 u parking ingang dreef Hof ter Linden, Drie Eikenstraat (tegenover
Sint Antoniuskerk) te Edegem.

19.30 u -21.45 u: Uilenbos te Hove
Het Uilenbos dat deel uitmaakt van een groter complex van de bossen
van Moretus (Boechout) is een gesloten gebied dat enkel met een speciale
vergunning kan bezocht worden. Het Uilenbos vormt een afwisseling van oud
eiken- beuken- en broekbos. Wij gaan op zoek naar spechten en zo mogelijk
bosuil. Afspraak: 19.30 u parking Sint Laureynsplein, centrum Hove.

22 u: Slotdrink te Hove
Wat heeft ons deze volle dag vogels spotten opgebracht? Ben je ook
benieuwd hoeveel soorten er op de definitieve vogellijst geraken? Kom dan mee
napraten bij een natje en een droogje. Iedereen welkom. Afspraak: 22. u in café
Bahnhove, Kapelstraat 117/1 Hove.

Praktisch:

Mee
te brengen: verrekijker, telescoop en plooistoeltje kunnen nuttig zijn tijdens
de trektelling, stevige wandelschoenen.
Picknick mogelijk in Fort VII om 12.30 u (dranken en soep ter plaatse
verkrijgbaar).
Wie vanuit Hoboken en Wilrijk meefietst tot in Hove, kan beroep doen op extra
fietsvervoer voor de terugrit (na de slotdrink). Meld je daarvoor ten laatste
op 1 mei aan bij Luc Van Schoor via mail luc.vanschoor@scarlet.be

We
rekenen voor deze tweede ARDEA-vogeltoer
op een aangenaam lenteweertje zodat alle geplande uitstappen kunnen doorgaan.
Bij twijfel kan je voor de start van elke wandeling bellen naar Luc Van Schoor,
0494/33 63 09