OPROEP…OPROEP…OPROEP…OPROEP…OPROEP…OPROEP…OPROEP…OPROEP

Beste vogelliefhebbers – sters,

We vermoeden dat de Halsbandparkieten die regelmatig overdag in de parken en private tuinen langs de zuidrand van Antwerpen fourageren mogelijk op de gekende slaapplaats in Ekeren overnachten. In het kader van de slaapplaatstellingen ,ingericht door Natuurpunt, is het nuttig om zoveel mogelijk waarnemingen van deze exoten op waarnemingen.be in te geven.

Geef daarom AL je waarnemingen van Halsbandparkiet door , met vermelding van aantal , gedrag en ingeval van vliegende vogels ook de vliegrichting aangeven.

Naast het ingeven van je waarnemingen kan je ons ook helpen door ons een seintje te geven ingeval je hulp nodig hebt bij een waarneming of meer info wil

Bel dan gerust naar Luc Van Schoor 0494/336309 of stuur bericht naar luc.vanschoor@scarlet.be

ALVAST BEDANKT VOOR JE MEDEWERKING !