Beste ,

Na de succesrijke Jenevertocht van gisteren (10 jan.) met 29 deelnemers waar we naast 7 ganzensoorten ook o.a sneeuwgorzen , strandleeuweriken , havik , kleine strandlopers , blauwe kiekendief en enkelen ook ransuil te zien kregen is het weer uitkijken naar de jaarlijkse Zeeland-Zuid Holland busexcursie waarvoor de inschrijvingen nu binnenlopen. Zie voor meer info in het ARDEA bulletin 7.
Let wel : De deelnameprijs is 20 euro (en niet 18 euro zoals per vergissing in Polderblad wordt vermeld) Schrijf tijdig in voor deze jaarlijkse wintervogeltocht bij uitstek.