IJsduiker , Veerse dam 21.01.2016 , Luc Van Schoor

Beste vogelliefhebber,-ster ,

Voor de bustocht van zondag 31 januari naar Zeeland
zijn nog wat plaatsen vrij .

Tijdens de voorbereiding , verleden donderdag, konden
we naast enkele duizenden ganzen (vooral brand- en rotgans) verschillende
boeiende waarnemingen optekenen. Zo kwamen o.a , 2 ijsduikers , zwarte zeekoet , 2
kuifaalscholvers , een prachtig mannetje ijseend , 6 kleine zwanen ,een 600 tal
toendrarietganzen waarbij 2 kleine rietganzen, enkele tientallen kuifduikers,
roodkeelduikers, 2 grote sterns en 5 grijze zeehonden in de kijker.

We blijven het verder opvolgen zodat we tijdens onze
excursie wat leuke soorten kunnen presenteren.

Wil je mee genieten van deze niet alledaagse vogels en
van de winterlandschappen in het mooie Zeeland schrijf dan onmiddellijk in , nu
het nog kan.

De deelnameprijs is 20 euro te storten op rekeningnummer IBAN BE 97 9976 7547 40 van Natuurpunt
Zuidrand met vermelding van de namen van de deelnemers en een telefoonnummer

Graag tot ziens op 31 januari ,

Luc Van Schoor

Walter Van Spaendonk