zaterdag 21 MEI 2016

ZWALUWEN IN ONZE REGIO?

VERKENNINGSTOCHT MET DE FIETS

Doorheen de
geschiedenis werden zwaluwen steeds als geluksbrengers beschouwd. Vreemd dus
dat de mens de prachtige huis– en boerenzwaluw stillaan verbant uit zijn
omgeving. Angst voor vogelpoep op de stoep maakte al vele typische
huiszwaluwnestjes onder dakgoten kapot.

Industrialisatie
van de landbouw laat niet meer toe dat vogels in stallingen broeden, dus die
blijven meer en meer gesloten voor boerenzwaluwen die net daar graag broeden.
Zo is het met deze geweldige natuurlijke insectenverdelgers de laatste jaren erg slecht gesteld geraakt
bij ons. Een afname van 75 % van de populatie huiszwaluwen sinds de jaren ‘70
werd vastgesteld! Boerenzwaluwen: ca 80 à 90 % achteruit! Alle hens aan dek dus
om te redden wat gered kan worden, en in te grijpen met kunstnesten,
biotoopbescherming etc. Natuurpunt wil dit samen met gemeenten en lokale
besturen concreet maken op lokaal niveau. Daarom neemt ARDEA de handschoen op
om dit broedseizoen een verkenning te houden van de resterende zwaluwen in ons
werkingsgebied.

We doen dit een
eerste keer per fiets, op 21 mei. Op 2 juli organiseren we dan een tweede ronde
Het traject loopt allicht langs Groenenhoek en Klaverblad, en wordt bepaald aan
de hand van recente waarnemingen. We gaan waarschijnlijk ook wel eens ‘den boer
op…’’. Het niet verstoren van broedende zwaluwen (en hun gastheren) is een code
waar we ons absoluut aan houden.

Praktisch:

● Afspraak: ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk, aan het
kerkje, met de fiets!

● Vertrek: om 09.00 u, einde ca 12.00 u

● Gids: Luc Van Schoor 0494/33 63 09

● Leiding: J. Van Reusel (0486 83 62 34)

● Meebrengen: fiets, verrekijker, camera,…