Zondag 22 MEI 2016

STUDIE

BONTE VLIEGENVANGERS IN HET MASTENBOS

VOGELEXCURSIE

Sinds een paar
jaar is het 178 ha grote Mastenbos te Kapellen een erkend natuurgebied, in
beheer door het Agentschap voor Natuur en Bos. ANB herstelt het open karakter
van dit prachtige loofboos door het verwijderen van rododendrons en het
ontbossen van oude heidegronden. Zo is dit bos opnieuw een vogelrijk gebied
geworden, met vele spechten maar ook nachtzwaluwen. De meest opvallende
vogelsoort is hier de bonte vliegenvanger. Onder impuls van natuurbeschermer en
–gids Robert Wynants werden hier massaal veel nestkasten opgehangen en
opgevolgd. Nu telt het Mastenbos allicht de belangrijkste populatie bonte
vliegenvangers van de Vlaamse kempen. Een aantal kasten is goed zichtbaar vanaf
het pad, door het open karakter van dit eikenbos. In deze tijd van het jaar hebben deze
vogeltjes al jongen, en zijn ze druk in de weer met het zoeken en transporteren
van voedsel. Zo is de kans op waarnemingen ervan redelijk groot.

ARDEA kreeg de
kans om met gebiedskenner Ria Verduyckt een groepje van ca. 15 personen mee op
pad te sturen. Schrijf snel in! Tijdens de wandeling (op goede bospaden) letten
we natuurlijk ook op andere bos– en zangvogels.

Praktisch:

● Afspraak: ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk

● Vertrek: 7.30 uur, terug om 12.00 u

● Leiding: Joris Van Reusel (0486/836.234)

● Gids: Ria Verduyckt (Natuurpunt Antw. Noord)

● Aanmelden verplicht via mail naar
ardea@hobokensepolder.be, voor 20 mei, m.v.v. vervoersmogelijkheden.

● Kostendelend rijden aan 0,07 eur/km

● Meebrengen: Verrekijker, warme regenvrije kledij, waterdicht schoeisel.