ARDEA VOGELFOTO VAN HET
JAAR 2016

OPEN FOTOWEDSTRIJD – Doe MEE en win…!

Geelgors, vogelfoto van het jaar 2015, Rudy Vansevenant

Na een eerste succesvolle editie in 2015,
hernemen we deze wedstrijd voor vogelfotografen.

Iedereen die een vogel voor de lens krijgt kan meedoen!
Haarscherpe details van een vogel in close-up, vogels in hun natuurlijke
biotoop, een landschap met een vlucht trekvogels aan de horizon, een originele,
artistieke impressie… alles is mogelijk zolang het maar het in beeld brengen
van vogels betreft. De vogelfoto van het jaar zal beloond worden met een mooi
geschenk, publicatie op de website en vereeuwiging als een gedrukte
ARDEA-vogelpostkaart. Maar het gaat natuurlijk om de eer, én het plezier van
het aan elkaar tonen van die prachtige beelden die vele natuurliefhebbers
maken…

De prijs van de eerste ARDEA vogelfoto ging in oktober 2015 naar
Rudy Vansevenant, met zijn opname van een geelgors tijdens een reis in Norfolk
(VK). De foto, die toen in 2 stemronden door ca 40 mensen werd verkozen uit
meer dan 100 inzendingen, siert de front van de ARDEA-vogelcard 08 die in de
lente van 2016 verscheen.

Wie dit jaar wil deelnemen zendt een selectie van maximaal 5
authentieke vogelfoto’s, gemaakt in de periode oktober 2015 – september 2016
naar ARDEA, ten laatste op 15 september 2016.

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen en selecteert
maximaal 2 foto’s per inzender. Tijdens de ARDEA-herfstontmoeting te Edegem op
24 september zal een publieke stemming de beste vogelfoto verkiezen.

De winnaar ontvangst 100 euro.

ARDEA roept uitdrukkelijk op om de vrijheid en de rust van de
vogels tijdens het fotograferen maximaal te vrijwaren en geen manipulaties of
lokmiddelen toe te passen. Ook zonder dat kunnen zeer boeiende vogelfoto’s
worden gemaakt. (We verwijzen naar de Gedragsregels voor fotografie met een
hart en respect voor de natuur van de Bond Verantwoorde Natuurfotografie, zie www.bvnf.be)

Inzendingen praktisch:

·
Benoem uw fotobestand als
volgt: NAAM_FOTO NR 01_vogelsoort

·
Bestanden aanleveren als
jpg

·
Grootte: 200 à 300 dpi,
maximaal 4200 x 2300 pixels (BxH), maximaal 2 Mb per foto

·
Plaats uw naam niet in de
foto, en voeg evenmin een kader of randeffect toe.

·
Versturen via Wetransfer
naar Ardea@hobokensepolder.be, ten laatste op 15 september 2016

·
Voeg een word-document bij
met uw naam, contactgegevens, thumbnails van de foto’s en per foto de plaats en
datum van de opname.

·
Deelname is gratis. Tenzij
uw uitdrukkelijk bezwaar, kan ARDEA de ingezonden foto’s gebruiken als
illustratie bij eigen kleinschalige publicaties (niet commerciëel), met
naamsvermelding van de fotograaf. De fotograaf behoud wel het copyright. De
vogel krijgt niks, behalve onze belofte om vogels te helpen beschermen.

SUCCES!