Vogelringsessie Broek Denaeyer 27.08.2016 – verslag

Gids : Eric Callebaut

Leiding : Luc Van
Schoor

Na de vorige
vogelringdemonstraties in de Kuifeend en Grenspark-Essen was het dit jaar de
beurt aan broek De Naeyer bij Willebroek. Eric Callebaut verwelkomde ons 12 koppig groepje rond 8 u aan
de Stuivenberglaan voor een veelbelovende ringsessie.

Na een eerste bezoekje
aan de vogelhut de Aalscholver waar we naast een grote zilverreiger en
dodaarsjes ook de eerste ijsvogel van de dag te zien kregen bracht Eric ons tot
bij de ringplaats binnen de afgesloten zone van het natuurgebied. Hier was
ringer Steven Van Steenkiste met zijn twee assistenten al aardig in de weer met eerder gevangen
vogels die ons werden getoond. Die
eerste ronde bracht naast de klassieke soorten als kleine karekiet ,tjiftjaf ,roodborst
en zwartkop ook al enkele niet alledaagse vogels in de hand. Steven toonde ons achtereenvolgens
twee sprinkhaanzangers ,grasmus , rietzanger
, fitis , nachtegaal , boompieper en tuinfluiters.
Maar de
trekpleisters waren zeker grote karekiet en draaihals . Dit familielid van de spechten demonstreerde tot
ieders tevredenheid hoe hij aan zijn kenmerkende naam kwam. De fotografen stonden
in de rij… en luisterden mee naar de boeiende commentaar en de bijzondere kenmerken die Steven en Eric
daarbij demonstreerden.
foto Luc Van Schoor

Tussendoor gingen we
tijdens deze zonnige morgen op stap door het gebied waarbij onze prima vogelgids voorbij een reeks opgestelde
netten ook een heuse beverdam liet zien en de tweede ijsvogel zich liet
bewonderen . Samen met Eric stelden we vast dat een groot stuk van het
wandelpad nodig moest gemaaid worden. We trotseerden netels en bramen tot aan
de vogelhut visarend waar in de aalscholverkolonie de laatste bedelende jonge
aalscholvers zich op hun nest lieten horen.Een tweede bezoekje aan de vogelhut
Aalscholver bracht deze keer zelfs 2 zeer actieve ijsvogels ten tonele.

Ondertussen was er
ook één van die juwelen in een net geraakt zodat we het mannetje (met geheel
zwarte snavel) van dichtbij konden
bewonderen. Wie dacht dat we daarmee wel alles hadden gezien vergiste zich.Steven had immers
nog een specialleke in petto . En zo toverde hij een juveniele sperwergrasmus tevoorschijn.Voor de meesten een
nieuwe soort die maar zelden wordt waargenomen in het veld.

Zo eindigde deze
tocht tot ieders grote tevredenheid met veel dank aan onze gidsen Eric en
Steven en met de belofte van Luc dat ARDEA nog een kleine financiële bijdrage
zal overmaken voor deze knappe ringpost.

draaihals , foto Luc Van Schoor
juv. sperwergrasmus , foto Luc Van Schoor