Vogelverrassingstocht 4.09.2016 – verslag

Gids : Luc Van Schoor
Leiding : Wim Roelant
Aantal deelnemers : 10

Luc en Wim kozen, na
enig beraad, deze keer voor een vogeltocht naar de Oostkust.Dit besluit kwam er
omwille van de voorspelde flinke westenwind en enkele mogelijke leuke vogelwaarnemingen
.Had de kleine opkomst
te maken met de wat ongunstige weersvoorspelling of laten sommige vogelliefhebbers
zich liever niet verrassen ? Feit is dat de afwezigen weer eens ongelijk
hadden.

Na de doortocht van
een regenzone in de buurt van Gent reden we met 3 auto’s de zon tegemoet richting
Oostende.Er stond een flinke 6
Bf westenwind op de nieuwe oostelijke havendam , onze eerste waarnemingsplaats.Naast enkele foeragerende
steenlopers bracht zowat 40 min. zeetrekwaarnemen o.a grote stern en visdieven,een groepje van 12
kanoeten , 3 regenwulpen en 1 man zwarte zee-eend in het vizier.

De spuikom van
Oostende leverde naast een groep visdieven op vlotjes ook nog o.a.2 kleine
zilverreigers , oeverlopers, bonte strandloper , futen en dodaars op. Wim
loodste ons vervolgens door de Uitkerkse polder waar naast tapuit en een
juveniele torenvalk weinig te rapen viel . Tijd voor een verfrissende middagpauze
op het achterterras van het café bij de kerk van Uitkerke.Daar weerklonk de roep
van kanaries en andere volièrebewoners terwijl
regelmatig kleurrijke ballonnen met kaartjes overvlogen .

Benieuwd naar wat nog
komen zou trokken we vervolgens naar de buitenhaven van Zeebrugge ,waar we
nabij de zeilclub de verwachte juv. kuifaalscholver
mooi in beeld kregen .Daarna ging het richting binnenhaven voor een wandeling
door de opgespoten terreinen Pelikaan op zoek naar…spreeuwen.Tijdens het speurtochtje
ontdekte Wim tussen het eerste rondvliegend groepje spreeuwen de verhoopte juv.rose spreeuw die er de vorige dag werd
gespot. De vogel werd een tijd foeragerend en mee rondvliegend waargenomen.Een juv. visarend ,
die eerst vliegend in beeld kwam , liet zich vanop een dode boom te midden een plas
bewonderen.Verder noteerden we
daar ook nog 2 lepelaars, watersnip
,bontbekplevier, witgat, oeverzwaluw, gele kwikstaart en 2 tapuiten. Tot slot
van deze verrassingstocht bezochten we de baai van Heist waar we naast een
groepje overtijende steenlopers en tureluurs alleen nog een laatste tapuit zich liet bewonderen.

We trokken ,met enkele
niet alledaagse waarnemingen in gedachten , tevreden naar huis .

Rose spreeuw en visarend in ’t zicht , foto Sonja Van Kerckhove