nog enkele plaatsen vrij ,nu inschrijven !!!


Zondag 29 januari 2017, 7u45

Bustocht naar Zeeland en Zuid-Holland (NL)

Gids: Luc Van Schoor 0494/33.63.09
Leiding: Walter Van Spaendonk 03/480.54.24 of 0479/98.57.77

Wij, vogelaars uit
het Antwerpse, leven in een bevoorrechte positie. Nergens in de wijde omtrek
zijn er binnen een straal van een dagexcursie zoveel vogels en ook vogelsoorten
te zien als in Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland. En daar gaan we samen
naartoe, comfortabel in een bus, afgewisseld met haltes voor een groep vogels.
Een frisse neus halen we bij de wandelingen, waarschijnlijk een in de
voormiddag en een in de namiddag. Bij de voorbereiding zoeken Luc en Walter
naar de beste plekjes op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.

Ze houden in de
gaten wat er waar gemeld wordt, hoe het zit met eb en vloed, en ook een beetje
met het weer. In de grote groepen Brandganzen zoeken we naar ‘speciallekes’ als
Roodhalsgans of Sneeuwgans. Rotgans, Grauwe gans en Kolgans zijn er in
variabele aantallen. Kleine- en Wilde zwanen en Rietganzen zoeken we op de
akkers met landbouwresten, dat is de laatste jaren moeilijk maar spannend.
Roofvogels zijn er altijd, maar de soorten zijn nooit zeker … Smelleken,
Slechtvalk, Ruigpootbuizerd, Zeearend (gezien op voorbereiding). Brouwersdam heeft buiten zijn vaste waarden als Roodkeelduiker,
Steenloper, Paarse strandloper, altijd kans op Ijseend , Toppereend,
Parelduiker, Kuifduiker en Eiders. Vroeger zagen we hier meestal Gewone
zeehonden, nu worden die wat verdrongen door de grotere zeldzamere Grijze
zeehond. Plevieren, ‘tringa’ en andere beesten op lange poten komen zeker links
of rechts in de kijker. De eerste Grutto’s zijn al terug.

Iets voor het
telescoopgebruik. Er zijn de laatste tijd veel telescopen op deze uitstappen,
wat natuurlijk prima is, maar hierdoor denken de telescoopbezitters dat de
telescooplozen altijd wel ergens terecht kunnen en zo komen deze soms in de kou
te staan. Aan ‘lozen’ vragen
we geef een seintje als je graag wil kijken, aan de ‘bezitters’ houd het wat
mee in de gaten.

Inschrijven: Stort onmiddellijk €18/persoon, voor studenten is dat €15/persoon.
Jongeren met begeleiding onder 12 jaar kunnen gratis mee (wel inschrijven).
Gezinnen betalen
nooit meer dan € 50. Gelieve het bedrag over te schrijven op rekeningnummer
BE02 9799 7675 4740 van Natuurpunt Zuidrand met vermelding van de namen van de
deelnemers en een telefoonnummer (liefst gsm).

afspraak: Afspraak: vertrek om 7u45 aan de Bist te Wilrijk en einde rond 19u
ook aan de Bist .Picknicken doen we in een café waar ook soep te verkrijgen is.

mee te brengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, warme regenvrije
kledij en schoeisel, picknick en enkele euro’s voor soep en/of drank

ijseenden aan de Brouwersdam