Zaterdag 25 februari 2017 –
Vogelwerkgroep ARDEA

Halsbandparkiet- telling in Kielpark , Antwerpen-Kiel

Leiding:
Walter De Weger 0495/23 77 10

De halsbandparkiet
is een schoon vogeltje maar hoort in principe niet thuis in ons ecosysteem.Omdat het
holenbroeders zijn is de impact op
soorten als boomklevers en spechten niet te vermijden.

Het is één van de
opmerkelijkste recente exoten want deze soort is aan een steile opmars bezig in
West-Europa. Vooral in grote steden is de halsbandparkiet meer en meer
aanwezig. De as Brussel-Mechelen-Antwerpen wordt beschouwd als een potentieel
groeigebied voor deze soort. In Brussel groeide een populatie van minstens 7000
ex op 30 jaar tijd, nadat in 1974 50 ex.
werden losgelaten in het Melipark. Nu
zou Vlaanderen minstens 10.000 halsbandparkieten tellen.

Na
een spannende zoektocht vond ARDEA in de zomer van 2015 een regionale
slaapplaats van 35 halsbandparkieten in een bepaalde boom in het Kielpark. Om
de evolutie van het aantal in onze regio verblijvende hb-parkieten te kunnen
volgen, starten we dit jaar met twee wintertellingen op deze slaapplaats.
Hoeveel vogels komen hier ‘s avond tegen de schemering samen? Zijn het
mannetjes en vrouwtjes? Alleszins een zeer boeiend fenomeen om te volgen… en om
meer over deze heel bijzondere soort aan de weet te komen! De eerste telling
ging al door op 19 november zodat we het aantal vogels kunnen vergelijken en vaststellen
of er al dan geen winterslachtoffers zijn gevallen.

Praktisch:

● Afspraak: Hoofdingang Kielpark, St-Bernardsesteenweg,
Antwerpen-Kiel

● Bijeenkomst: 17.30
u !!
einde rond 18.30 uur (in de NP tijdschriften Polderblad en Rantgroen
stond verkeerdelijk 17 u !)

● Aanmelden gewenst voor 20 februari via mail naar ardea@hobokensepolder.be
, of telefonisch via Walter, want in geval van slecht weer wordt deze telling verplaatst
naar een ander moment


Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker