SLOW! Excursie naar het Viersels gebroekt

Zondag 2 aprilL 2017

Niet
zo ver uit onze buurt, net voorbij Lier, is de natuurontwikkeling in volle
gang. In het mondingsgebied van de Grote en de Kleine Nete worden tal van
gebieden heringericht als overstromingsgebied, getijdengebied, natuurgebied.
Deze waterrijke regio wordt zo één grote kraal van plassen, vijvers, moerassen,
natte weilanden, rivieren en beken. Uiteraard een aantrekkelijke omgeving voor
vogels. Zowel Natuurpunt als het Agentschap voor Natuur en Bos zetten er hun
schouders onder twee LIFE+- projecten om dit ambitieuze plan te realiseren.

Samen met onze gids Rudy Van Cleuvenbergen verkennen we vandaag het vogelrijke Viersels gebroekt . En dat doen we rustig wandelend, met voldoende tijd om te
genieten van landschap, vogelzang, geuren en kleuren, maar ook om te kunnen
fotograferen of schetsen. Op ’t gemakske dus, of zoals dat vandaag heet: SLOW!

Tijdens de voorbereiding , een week geleden, kwamen o.a. bruine kiekendief , grote zilverreiger, waterpiepers, zomertaling ,kleine plevier, blauwborst en roodborsttapuit in de kijker. bMogelijk zien we vandaag nog andere leuke soorten…

Praktisch:
Aanvang: 08.30 uur (einde rond 12.30)│
Plaats
vertrek: ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk.
Samendelend rijden (0,07
eur/km) │
Gids : Rudy Vancleuvenbergen . Leiding: Luc Van Schoor 0494/336309│
Meebrengen:
stevige wandelschoenen, , verrekijker, fototoestel,
schetsboek, een drankje voor onderweg.
Na de excursie kan je in een plaatselijk café je picknick gebruiken.
Aanmelden op voorhand a.u.b.
via mail naar ardea@hobokensepolder.be of telefoontje naar Luc. Zorg dat je erbij bent !